Μεγαλόπολη FM 103.1 / Μιχάλης Τσκουκιάς / ΤΑΠ ΤΟΚ – YouTube

Sharing is caring!

τοπικής ομάδας πρωτοβουλίας ΑΛΦΕΙΟΣ 2020

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τη δυνατότητα σε Τοπικές Κοινότητες να αναλάβουν πρωτοβουλία και να προτείνουν μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική για την περιοχή τους. Η δυνατότητα αυτή περιγράφεται στο έντυπο με τίτλο : Καθοδήγηση για τους τοπικούς φορείς σχετικά με την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, Αύγουστος 2014, έκδοση ΓΔ των ΕΔΕΤ, βλέπε σχετικά στο διαδίκτυο : http://ec.europa.eu/regional_policy/information/guidelines/index_en.cfm#4 .

Στο ΕΣΠΑ 2014/2020 προβλέπεται η χρηματοδότηση προγραμμάτων ΤΑΠΤΟΚ και μάλιστα υποχρεωτικά από το Γεωργικό Ταμείο κατά ποσοστό 5%, ενώ σχετική πρόβλεψη υπάρχει και στο εγκεκριμένο ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Με βάση τα ανωτέρω, η Τοπική Ομάδα Πρωτοβουλίας Αλφειός 2020 σκοπεύει να σχεδιάσει και υποβάλει αρμοδίως για υλοποίηση ένα σχέδιο για μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής των κοιλάδων των ποταμών Αλφειού και Λούσιου, σε συνδυασμό με το λεκανοπέδιο και την πόλη της Μεγαλόπολης.

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...