Ημερήσιο αρχείο: 14 Μαρτίου, 2016

Προς ένα συνεταιριστικό μέλλον: μαθαίνοντας από το Mondragon

Προς ένα συνεταιριστικό μέλλον: μαθαίνοντας από το Mondragon

Συγγραφείς άρθρου: Σταμπουλής Γιώργος Νάκου Παναγιώτα Άρθρα Καταχωρήθηκε με λέξεις κλειδιά : Εμπέδωση Επιχειρηματικότητα μετάβαση συνεταιρισμός Τεύχος : Αειχώρος 25 Η επιτυχημένη εδραίωση του συνεταιριστικού μοντέλου δεν αποτελεί μια ευθύγραμμη διαδικασία. Δεν υπάρχει μια...

Κρατική ‘αυτόνομη εμπέδωση’ υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο

Η κοινωνική πολιτική των ελληνικών Δήμων σε περίοδο οικονομικής κρίσης: Κρατική ‘αυτόνομη εμπέδωση’ υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο Πηγή Αειχώρος 25 /2016 Συγγραφείς άρθρου: Αναστάσιος Χάρδας, Εντεταλμένος Διδασκαλίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Χριστόφορος Σκαμνάκης,...