Παπαηλιού παρουσίαση Αναπτυξιακού Προγράμματος Πελοποννήσου

1) Η στοχοθεσία  του Αναπτυξιακού Προγράμματος Πελοποννήσου είναι γενική, χωρίς εξειδίκευση. Από τα πεδία εξειδίκευσης που αναφέρθηκαν στην ομιλία του Περιφερειάρχη είναι εμφανής η απόκλιση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Πελοποννήσου από τον Εθνικό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό  της χώρας.   Πρέπει να αναζητηθούν συγκλίσεις. Όμως αυτές δεν μπορεί να επιβάλλονται μονομερώς από το ένα επίπεδο διοίκησης και διαχείρισης […]

Όλο το άρθρο