Δ. Γάκης στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής: «Η Περιφερειακή ανάπτυξη είναι ο μοχλός της Εθνικής ανάπτυξης»

Sharing is caring!


 
Τρίτη, 02/02/2016 15:35

 

Το σημαντικό – κομβικό – ρόλο που καλείται να παίξει το Κοινοβούλιο, στην αναπτυξιακή διαδικασία των Ελληνικών Περιφερειών και την συνεννόηση/συνεργασία που πρέπει υπάρχει τόΔ. Γάκης στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής: «Η Περιφερειακή ανάπτυξη είναι ο μοχλός της Εθνικής ανάπτυξης»σο στο σχεδιασμό, όσο και στην υλοποίηση των αναπτυξιακών σχεδίων των Ελληνικών Περιφερειών απ’ όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς (ΤΑ, Περιφέρεια, Κυβέρνηση, Βουλή), τόνισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, Δημήτρης Γάκης, στην εισαγωγική του ομιλία στη συζήτηση στη Βουλή για το Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (2015-2019), την Πέμπτη 28.01.16.

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου, χρησιμοποιώντας μεταφορικά, εμπνευσμένους στίχους του Ρίτσου, υπογράμμισε ότι τα θεσμικά και αναπτυξιακά επιτεύγματα των Περιφερειών, επιτυγχάνονται μέσα από εποικοδομητικό και ουσιαστικό διάλογο. Με συζήτηση, με επιχειρήματα και κατάθεση προτάσεων, με διαφάνεια και χωρίς εντάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνέχεια της ομιλίας του Περιφερειάρχη κ. Πέτρου Τατούλη, για τους στρατηγικούς στόχους ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Δημήτρης Γάκης σημείωσε, ότι είναι και προσωπικός του στόχος, να αποτελέσει η Επιτροπή Περιφερειών, «τη θεσμική γέφυρα», ανάμεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Κυβέρνηση πάνω στον αναπτυξιακό σχεδιασμό των περιφερειών. Παράλληλα, στο ενδιάμεσο τμήμα, τόνισε ο πρόεδρος της Επιτροπής, « (θα πρέπει) να υπάρξει μια όσμωση – ενημέρωση και να μετατρέψουμε το Κοινοβούλιο σε μια κοινωνό δύναμη αυτής της διαδικασίας, ώστε να μπορέσει να συμβάλει νομοθετικά στην επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που δημιουργούνται στην πορεία».

Ο Δημήτρης Γάκης σημείωσε ότι, ο ρόλος της Περιφέρειας, στην αναπτυξιακή πορεία είναι αναπόφευκτα κρίσιμος για την αναστροφή της υφεσιακής πορείας που έχει η χώρα μας, λόγω της κρίσης.

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου, αναφέρθηκε επίσης στην εμπειρία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στον τομέα του Τουρισμού, τονίζοντας τις δυνατότητες του εναλλακτικού τουρισμού, μέσα από τη συνεργασία Περιφέρειας και Υπουργείου Τουρισμού, όταν ο στρατηγικός στόχος μιας Περιφέρειας υποβοηθιέται από την κεντρική διοίκηση που δημιουργεί τις κατάλληλες δομές (π.χ. εναλλακτικός τουρισμός), φέρνοντας το παράδειγμα του καταδυτικού τουρισμού, που αναπτύσσεται πολύ έντονα στη Λέρο και την Κάλυμνο. «(Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού), είναι ένα πεδίο που τα νησιά αυτά έχουν την υποδομή και τη δυνατότητα να το κάνουν <…> Η Κάλυμνος θεωρείται από τους κορυφαίους προορισμούς στον αναρριχητικό τουρισμό. Υπάρχουν σε κάθε τόπο της χώρας μας τέτοιες δυνατότητες, που πρέπει να τις αναδείξουμε, να τις χρησιμοποιήσουμε και να τις εκμεταλλευτούμε», τόνισε ο Δημήτρης Γάκης.

Τo σχετικo link για την ομιλία του  Βουλευτή Δωδεκανήσου Δημήτρη Γάκη στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών είναι:
 

 

s

n