παρρησία

παρρησία, Ετυμολογία: [<αρχ. παρρησία < πᾶν + ῥῆσις] (Το μεγαλύτερο λεξικό Συνωνύμων – Αντιθέτων) ελευθεροστομία      Ουσ.    ειλικρινής και θαρραλέα έκφραση γνώμης      Για την έννοια αυτή και ►[έκφραση των πραγματικών αισθημάτων ή σκέψεων κάποιου]ειλικρίνειαφυσικότητα [ειλικρινής και θαρραλέα έκφραση γνώμης]ελευθεροστομία: η εφημερίδα μας διακρίνεται για την ελευθεροστομία τηςπαρρησίαθάρρος της γνώμης

Όλο το άρθρο

Η έννοια της ισηγορίας στην πολιτική σκηνή

Η έννοια της ισηγορίας (=ισότητα στο δικαίωμα του λόγου) στην πολιτική σκηνή: «Μάλιστα μια ιδιαίτερη λέξη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις αρχές του πέμπτου αιώνα π.Χ., η λέξη ισηγορία, που σήμαινε ελευθερία του λόγου όχι μόνο με τη συμβατική αρνητική έννοια της έλλειψης λογοκρισίας, αλλά με την ουσιαστική σημασία της ελευθερίας του λόγου, της δυνατότητας […]

Όλο το άρθρο