• Χωρίς κατηγορία

Επεξεργασία 40.000 κυβικών λυματολάσπης στη ΜΟΛΑΚ

Sharing is caring!

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016 19:41Γράφτηκε από τον 

 

 
Επεξεργασία 40.000 κυβικών λυματολάσπης στη ΜΟΛΑΚ

 
 

Στη ΜΟΛΑΚ θα λειτουργήσει η μονάδα λιπασματοποίησης της λυματολάσπης από το βιολογικό καθαρισμό του Δήμου Καλαμάτας.

Στη μονάδα αυτή θα γίνει η επεξεργασία της λυματολάσπης από τα 30 χρόνια της λειτουργίας του βιολογικού, η οποία υπολογίζεται στα 40.000 κυβικά. Εκτιμάται ότι η διαχείριση όλης αυτής της ποσότητας και η αποκατάσταση των παρακείμενων χωραφιών, όπου έχει εναποτεθεί, θα διαρκέσει 7,5 χρόνια.

Σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και αναμένεται να περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου για γνωμοδότηση: 

«Αντικείμενο της μελέτης είναι η διαχείριση και η αξιοποίηση της λυματολάσπης που είναι ελεύθερα διατεθειμένη σε παρακείμενα χωράφια, η οποία προήλθε από την 30ετή λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Καλαμάτας και η αποκατάσταση του χώρου που περιείχε αυτή την ιλύ, ώστε να επανέλθει στην προτεραία φυσική κατάσταση.

Η διάθεση του προϊόντος της κομποστοποίησης θα διατεθεί ως εγγειοβελτιωτικό κατά κύριο λόγο στα κηπάρια του Δήμου Καλαμάτας και στις καμένες δασικές εκτάσεις του Ταϋγέτου.

Η διαχείριση της λυματολάσπης θα επιτευχθεί με τη χρήση τεχνικών συνκομποστοποίησης με διογκωτικούς παράγοντες, όπως κλαδέματα, φιστικόφλοιδα κ.α. Η διαχείριση της λυματολάσπης θα επιτευχθεί σε υφιστάμενη εγκαστάσταση, η οποία στο παρελθόν λειτουργούσε ως μονάδα ανακύκλωσης και λιπασματοποίησης απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας (ΜΟΛΑΚ).

Το εμβαδό της επιφάνειας της ελεύθερα διατεθειμένης ιλύος 

εκτιμάται ότι είναι περίπου 20.000 στρέμματα με μέσο βάθος περίπου 2 μέτρα. Αρα η συνολική ποσότητα ιλύος που είναι ελεύθερη διατεθειμένη στους παρακείμενους χώρους είναι περίπου 40.000 κυβικά. Η μονάδα θα διαχειρίζεται περίπου 15 κυβικά ανά ημέρα, οπότε σε 40.000 κυβικά : 15 κυβικά την ημέρα = 2.666 ημέρες : 365 = 7,5 χρόνια. Αρα σε 7,5 χρόνια περίπου θα γίνει η αποκατάσταση του χώρου της ελεύθερης διατεθειμένης ιλύος».

Γ.Σ.

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...