ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Π.Γ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

Sharing is caring!

Είναι προφανής η αναγκαιότητα ύπαρξης αυτοδιοικητικών παρατάξεων στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας.

Προχωράμε άμεσα στην ίδρυση, ανασυγκρότηση ή διεύρυνση παρατάξεων παντού.

Με την κίνηση αυτή, δυναμώνουμε την παρουσία μας στο συγκεκριμένο χώρο, αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα που προέκυψαν από τις αποχωρήσεις και την αποστασιοποίηση μελών και στελεχών μας και φυσικά προετοιμαζόμαστε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019.

Θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπ΄ όψιν μας την εμπειρία των παρατάξεών μας όπου ασκούν διοίκηση, αυτών που βρίσκονται στην αντιπολίτευση, καθώς και παρατάξεων που κινήθηκαν με ευρύτητα, ώστε να καταλήξουμε στον τρόπο σύνδεσης με το κόμμα σε αντίστοιχο επίπεδο.

Η δέσμευση των παρατάξεών μας στο προεκλογικό τους πρόγραμμα θα αποτρέψει τη χρέωση της ευθύνης για τη ρήξη με την ΛΑΕ σε ΄μας.

Η παρουσία και η παρέμβασή μας σε τοπικό και περιφερειακό πεδίο ισχυροποιεί το βασικό πυλώνα της πολιτικής μας για αποκέντρωση με δημοκρατία και λαϊκή συμμετοχή.

Παράλληλα στηρίζουμε την κυβέρνηση να προχωρήσει στην υλοποίηση της προγραμματικής θέσης για δημιουργία τριών πυλώνων στο πολιτικοδιοικητικό σύστημα της χώρας – κεντρικό κράτος – περιφέρεια – δήμος μέσα από την αλλαγή του «Καλλικράτη».

Δύο κατηγορίες παρατάξεων υπάρχουν: αυτές που ασκούν διοίκηση, εκείνες που βρίσκονται στην αντιπολίτευση, φαινόμενο που καλύπτει τη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Υπάρχουν βέβαια και Δήμοι όπου παραμένει ανύπαρκτη η παρέμβασή μας αν και αυτά τα φαινόμενα έχουν σοβαρά μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (2010-2014).

Στην πρώτη κατηγορία είναι σαφές ότι ανακύπτουν προβλήματα εκεί όπου οι ασκούντες διοίκηση έχουν αποστασιοποιηθεί. Στους άλλους ΟΤΑ όπου είμαστε διοίκηση και οι επικεφαλείς είναι δικοί μας τα προβλήματα είναι σαφώς μειωμένα.

Στη δεύτερη κατηγορία έχουμε περιπτώσεις όπου ο επικεφαλής ή η πλειοψηφία των εκλεγμένων έχει αποστασιοποιηθεί. Εκεί παρατηρούνται και τα σοβαρότερα ζητήματα από τα κομματικά μας μέλη που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις παρατάξεις. Εκεί όπου εμείς είμαστε πλειοψηφία τα ζητήματα που ανακύπτουν είναι πιο αντιμετωπίσιμα.

Τέλος, υπάρχει και η κατηγορία των αυτοδιοικητικών που έχουν εκλεγεί με άλλους συνδυασμούς, παραμένουν σε αυτούς αλλά έχουν έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ ως φίλοι ή ως μέλη Ο.Μ. από τον Ιούνιο του 2014 ως σήμερα. Να ολοκληρώσουμε την περιγραφή αναφέροντας ότι στα δύο κορυφαία κεντρικά όργανα της Αυτοδιοίκησης υπάρχει ενιαία μέχρι στιγμής, έκφραση των αντιστοίχων παρατάξεών μας, αν και στην ΚΕΔΕ οι δύο από τους τρεις εκπροσώπους μας έχουν αποστασιοποιηθεί. Παρόλα αυτά, επικεφαλής, χωρίς κανένα πολιτικό πρόβλημα, παραμένει στέλεχος μας. Το ίδιο και στην ΕΝΠΕ όπου έχουμε βέβαια την πλειοψηφία των πέντε εκπροσώπων.

Η γενική μας θέση είναι η διατήρηση ενιαίων δημοτικών και περιφερειακών παρατάξεων και στο πλαίσιο αυτό επιδιώκουμε τη διεύρυνση σε όσους είναι στα όρια των προγραμματικών αυτοδιοικητικών μας θέσεων. Εφόσον τα προηγούμενα γίνονται αποδεκτά ως βασικό πλαίσιο αναφοράς προτείνουμε:

  • Δημιουργούμε σε κάθε Ο.Μ. αυτοδιοικητική κομματική ομάδα που θα μετέχουν όλα τα μέλη μας που είναι εκλεγμένα, έστω κι αν ανήκουν σε άλλες παρατάξεις.
  • Το προσεχές δίμηνο να οργανωθούν τοπικές ανά περιφέρεια και στην Αττική ανά Π.Ε. συσκέψεις για τα όποια προβλήματα και να υπάρξει επανεκκίνηση και συντονισμός των αυτοδιοικητικών μας δυνάμεων.
  • Επίσης ενδεικτικά προτείνουμε μετά την απόφαση της Π.Γ. και τη συνεδρίαση του τμήματος Αυτοδιοίκησης να συνεδριάσουν οι Ν.Ε. και οι Ο.Μ. και στη συνέχεια να γίνουν οι συνελεύσεις των παρατάξεων.

Αθήνα, Ιανουάριος 2016

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...