Ερωτηματολόγιο ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Καλαμάτας

Sharing is caring!

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας 2015-2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με την υπ’ αριθμ.533/2015 απόφασή του, ενέκρινε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 του Δήμου Καλαμάτας, Α’ Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός. Τον Στρατηγικό σχεδιασμό μπορείτε να τον δείτε εδώ και τα παραρτήματά του εδώ.

Ο Δήμος Καλαμάτας επιθυμεί την συμβολή των πολιτών και των τοπικών φορέων στην διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος, με την συμπλήρωση ερωτηματολογίου, μέσω του οποίου ζητούνται:
– να διατυπωθούν απόψεις όσον αφορά στην επιλεγμένη στρατηγική και στους άξονες προτεραιότητας της δημοτικής αρχής έως και το 2019, καθώς επίσης και
– να προταθούν δράσεις που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών του.
Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το δείτε εδώ.
Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν:
1. Ηλεκτρονικά: είτε με υποβολή εδώ, είτε στη διεύθυνση:v.triantafyllidi@kalamata.gr με την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»
2. σε έντυπη μορφή : στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας, Πολυβίου 6.
Η υποβολή των προτάσεων λήγει την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016.


– να διατυπωθούν απόψεις όσον αφορά στην επιλεγμένη στρατηγική και στους άξονες προτεραιότητας της δημοτικής αρχής έως και το 2019, καθώς επίσης και
– να προταθούν δράσεις που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών του.
Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το δείτε εδώ.
Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν:
1. Ηλεκτρονικά: είτε με υποβολή εδώ, είτε στη διεύθυνση:v.triantafyllidi@kalamata.gr με την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»
2. σε έντυπη μορφή : στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας, Πολυβίου 6.
Η υποβολή των προτάσεων λήγει την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016.

Πηγή: Δήμος Καλαμάτας

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...