Ημερήσιο αρχείο: 9 Ιανουαρίου, 2016

Η διαχείριση των απορριμμάτων και οι εξελίξεις στην Κορινθία και την Πελοπόννησο

Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ μας έστειλε την παρακάτω κοινή ανακοίνωση των  παρατάξεων: Αυτοδιοικητική Παρέμβαση Σικυωνίων Πολιτών(Μαυραγάνη Κούλα), Ενωτική Ριζοσπαστική Παράταξη Δήμου Βέλου-Βόχας (Στεργιόπουλος Λεωνίδας), Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων Πολιτών Δήμου Κορινθίων (Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης),Πρωτοβουλία Πολιτών Δήμου...