ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ Πληροφορική, υψηλή τεχνολογία καινοτομία: Ο δρόμος προς την Ανάκαμψη

Η σημερινή πολυεπίπεδη κρίση δεν είναι αποτέλεσμα µόνο της διεθνούς οικονομικής συγκυρίας, ούτε οι ρίζες της μπορεί να αναζητηθούν µόνο σε πρόσφατα μακροοικονομικά ή δημοσιονομικά προβλήματα. Η µικρή διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ελληνική οικονοµία και η ελλιπής υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών τόσο από το κράτος, όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα […]

Όλο το άρθρο