Για τον Αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα – Λεύκτρο – Σπάρτη

Sharing is caring!

 

 Δεν πρέπει να υπάρχει διαφορετική άποψη – και ταυτόχρονα  όμως να αντέχει σε στοιχειώδη κριτική –  με τη συνέχιση του έργου  που κυρώθηκε στη Βουλή στις 15-12-2015, με την  αναθεώρηση της σύμβασης του έργου Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη.

Οι όροι που ξεκίνησε το έργο το 2008 είναι ένα σοβαρό αλλά αυτοτελές πολιτικό κεφάλαιο που προφανώς θα αναφέρει τις ευθύνες που υπάρχουν  για τους όρους της σύμβασης. Άλλο , νέο  κεφάλαιο είναι η αναθεώρηση της σύμβασης που θέτει σε επανεκκίνηση το έργο για την ολοκλήρωση του.  Και μόνο ότι το έργο έμενε μισοτελειωμένο και στάσιμο, εκπεμπόταν  ένα αρνητικό μήνυμα . Δεκάδες εκατομμύρια του ελληνικού λαού  πεταμένα ,αχρησιμοποίητα και δεύτερο πλάνο την αρνητική ψυχολογία που δημιουργεί στην προσπάθεια να ξεκολλήσει η χώρα από το σημείο υπό του μηδενός που βρίσκεται .    Η τροποποιημένη σύμβαση θα κριθεί από τη δημόσια συζήτηση αν είναι πιο κοντά στο όφελος του Ελληνικού Δημοσίου από ότι η αρχική σύμβαση ή άλλες συμβάσεις .Οι μελέτες που προβλέπονται να γίνουν  , στη συμφωνία που ψηφίστηκε, από την εταιρεία θα δώσουν την δυνατότητα να αξιοποιηθούν , με την πρώτη χρηματοδοτική ευκαιρία πράγμα που θα δοθεί και θα επιταχύνει τις αναπτυξιακές προσπάθειες της οικονομίας στη περιφέρεια.

Σε άρθρο της Παναγιώτας Κοζομπόλη, βουλ. Μεσσηνίας (ΣΥΡΙΖΑ) αναφέρονται τα παρακάτω: Το έργο ξεκίνησε το 2008, αφού είχε προηγηθεί η από 31.01.2007 Σύμβαση Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρ.1 του ν. 3559/2007, με την οποία ο “ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.”, ανέλαβε να κατασκευάσει, συντηρεί, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται: α) ένα νέο αυτοκινητόδρομο 76 km, από Τρίπολη έως Καλαμάτα, β) ένα τμήμα αυτοκινητόδρομου 82 km από Κόρινθο ως Τρίπολη και γ) ένα νέο αυτοκινητόδρομο 47 km από τον κόμβο του Λεύκτρου μέχρι την Σπάρτη. Στη Σύμβαση Παραχώρησης, το Ελληνικό Δημόσιο αναλάμβανε συνεισφορά προς τις κεφαλαιακές δαπάνες της Περιόδου Μελέτης-Κατασκευής του Έργου και  Επιδότηση Λειτουργίας, με ανώτατο όριο 199 εκ. ευρώ, που  θα καταβάλλονταν από το Δημόσιο στην περίπτωση που τα έσοδα της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ, ήταν χαμηλότερα από το Όριο Κυκλοφορίας-Εσόδων. Το κύριο δάνειο  για την κατασκευή του έργου, παρασχέθηκε από ένα μεγάλο αριθμό εμπορικών τραπεζών, με κύρια χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η διαπραγμάτευση της παρούσας κυβέρνησης με τον παραχωρησιούχο, κατέληξε σε μια αναθεωρημένη σύμβαση, προβλέπει: 1)την ολοκλήρωση των εργασιών,  το αργότερο, τον Αύγουστο του 2016. 2), την υποχρέωση του  παραχωρησιούχου, να καταρτίσει και  υποβάλει προς έγκριση στο δημόσιο, το αργότερο δύο μήνες πριν από το τέλος των εργασιών κατασκευής, την ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων που έχει εγκατασταθεί στο έργο. 3) την  υποχρέωση για σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, για την τροποποίηση και την μείωσης των διοδίων. 4) την υποχρέωση του παραχωρησιούχου να προχωρήσει στην παροχή κλιμακωτών εκπτώσεων μέχρι και 70% σε συχνούς τοπικούς χρήστες του αυτοκινητοδρόμου, ανάλογα με τον αριθμό διελεύσεων. 6) την απαλλαγή ατόμων ειδικών κατηγοριών, από την καταβολή διοδίων, που θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής κάρτας. 7) την αντιμετώπιση του προβλήματος  των μόνιμων κατοίκων, όπου δεν υπάρχει παράπλευρο οδικό δίκτυο για την εξυπηρέτησή τους, με την καθιέρωση ειδικής ρύθμισης. 8) την ελεύθερη δίοδο των εκλογέων και την άνευ καταβολής αντιτίμου διοδίων διέλευσή τους, από τους σταθμούς διοδίων του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας της διεξαγωγής των εθνικών και αυτοδιοικητικών εκλογών. Επιπλέον ο παραχωρησιούχος ανέλαβε την υποχρέωση να εκπονήσει και να παραδώσει στο Υπουργείο, τρεις  μελέτες για τον Νομό Μεσσηνίας: α) Τη μελέτη Καλό Νερό – Τσακώνα σύνδεση με αυτοκινητόδρομο Κυπαρισσίας, προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ συν ΦΠΑ, β) τη μελέτη και εργασίες αναβάθμισης με παρακάμψεις της εθνικής οδού Καλαμάτας- Ρυζόμυλου , προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ συν ΦΠΑ και γ) τις μελέτες του οδικού άξονα Ρυζόμυλου -Πύλου, παράκαμψη Πύλου – Μεθώνης, προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίου ευρώ συν ΦΠΑ. Συνολικά με το ΦΠΑ 12.300.000. Όμως από τα σημαντικότερα οφέλη της διαπραγμάτευσης είναι η τροποποίηση  προς όφελος του δημοσίου, του  υπολογισμού των αποζημιώσεων προς τον παραχωρησιούχο. Με την αναθεωρημένη σύμβαση ο παραχωρησιούχος και ο κατασκευαστής παραιτούνται από το μεγαλύτερο μέρος των αξιώσεών τους για καταβολή αποζημιώσεων από το ελληνικό δημόσιο, οι οποίες απορρέουν από την αρχική σύμβαση παραχώρησης. Το ποσό από το οποίο παραιτούνται ανέρχεται σε 106,6 εκ. ευρώ. Εδώ να σημειωθεί, ότι οι αποζημιώσεις κατά την περίοδο που ήταν Υπουργός ο κ. Καλογιάννης (ΝΔ), ανέρχονταν  συνολικά  σε 130 εκ. ευρώ. Κατά την περίοδο που ήταν Υπουργός ο κ. Χρυσοχοϊδης, οι αντίστοιχες αποζημιώσεις ανέρχονταν σε συνολικά 182,53 εκ. ευρώ. Με την τροποποιημένη σύμβαση, η αποζημίωση του παραχωρησιούχου ανέρχεται σε  56,5 εκ. ευρώ και του κατασκευαστή σε 23 εκ. ευρώ και συνολικά  σε 79,5 εκ. ευρώ. Δηλαδή, μόνο από τη διαπραγμάτευση που έκανε η παρούσα κυβέρνηση, το Δημόσιο πληρώνει  106,6 εκ. ευρώ λιγότερα. Τέλος η εταιρία αποδέχθηκε  τον περιορισμό του ενδεχόμενου εσωτερικού δείκτη απόδοσης,  κατά ανώτατο σε 5%, που σημαίνει ότι σε περίπτωση αύξησης της κυκλοφορίας πάνω από 5%,από το προβλεπόμενο όριο, τα έσοδα θα πηγαίνουν στο Ελ. Δημόσιο. Συμπερασματικά: α) Με την αναθεωρημένη κυρωθείσα σύμβαση, το Δημόσιο επιτυγχάνει την επωφελέστερη οικονομικά Συμφωνία με Παραχωρησιούχο και Κατασκευαστή. Πρακτικά, από την τελευταία απόπειρα συμφωνίας  επί Χρυσοχοΐδη, το 2013, το ποσό που υποχρεούνταν να καταβάλει το δημόσιο, ήταν 182,53 εκ. ευρώ. Και ενώ έχουν μεσολαβήσει 2 έτη (2014-2015) που επιβαρύνουν με επιπλέον αποζημιώσεις, το Δημόσιο,  η Συμφωνία «έκλεισει» με 79,5 εκ. ευρώ. Επιπλέον, το Δημόσιο θα παραλάβει δωρεάν σημαντικές οδικές μελέτες, πλήρεις και ολοκληρωμένες, συνολικής προϋπολογιστικής αξίας 12.300.000 ευρώ. β) Η Συμφωνία οδηγεί στην πλήρη ολοκλήρωση και παράδοση του έργου τον Αύγουστο  του 2016, αφού έχουν εξασφαλιστεί όλες οι τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις γι’ αυτό. γ) Ο εν λόγω οδικός άξονας θα αποτελέσει τον πρώτο Αυτοκινητόδρομο της χώρας στον οποίο προωθείται το αναλογικό σύστημα διοδίων, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει ένα ισχυρό εμπορικό και κοινωνικό πακέτο, κάτι που επίσης για πρώτη φορά συμβαίνει για τους χρήστες του Αυτοκινητόδρομου. Το περιεχόμενο της τροποποιημένης συμφωνίας, αποδεικνύει, ότι η παρούσα  Κυβέρνηση διαπραγματεύεται, υπερασπιζόμενη το δημόσιο συμφέρον, τους πολίτες, την κοινωνία, τη χώρα. Τα υπόλοιπα είναι στείρα και ιδιοτελής αντιπολίτευση.

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...