Ημερήσιο αρχείο: 16 Δεκεμβρίου, 2015

Τι είναι η πολιτική κοινωνικοποίηση;

ΤΗς Μάρω Παντελίδου Μαλούτα* ΑΠΌ ΤΗΝ τελευταία της συγγραφική δουλειά περιλαμβάνεται στο αποθετήριο ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων του προγράμματος Κάλλιπος: Πολιτισμικές Συνιστώσες της Πολιτικής Διαδικασίας: Πολιτική Κοινωνικοποίηση και Ελληνική Πολιτική Κουλτούρα, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα, 2015,...