• Χωρίς κατηγορία

Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ., από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Sharing is caring!


03 Δεκ 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. , όπως ορίστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την Απόφαση υπ.αρ. 51515/26.11.2015, έχει ως εξής:

1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Δημήτρης Πολιτόπουλος του Φωκίωνα (ΑΔΤ ΑΗ 125194) Αρχιτέκτονας Μηχανικός, με αναπληρωτή τον Μπούρα Αργύρη του Κίμωνα (AΔΤ ΑΒ695751 ) Οικονομολόγο, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)
2. Η Ευθυμιάτου Χριστίνα του Χαραλάμπους, (ΑΔΤ ΑΗ 943058), Χημικός Μηχανικός, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Δήμητρα Γωγάκου του Αθανασίου, (ΑΔΤ ΑΗ 179826) Αρχιτέκτονα, ως εκπρόσωποι του Υ.Π.ΕΝ.
3. Ο Κάρδαρης Θεόδωρος του Χρήστου, (ΑΔΤ ΑΒ 419935), Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος του Δικτύου ΦΟΣΔΑ, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αγογλωσσάκη Σταύρο του Αριστείδη (ΑΔΤ ΑΕ 107929), Διερμηνέα, ως εκπρόσωποι του Υ.Π.ΕΝ.
4. Ο Χαράλαμπος Μπιλίνης του Αριστοτέλη (ΑΔΤ Χ 194883), Οικονομολόγος, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο του Νικολάου, (ΑΔΤ Χ 613801), Φυσικό,
ως εκπρόσωποι του Υ.Π.ΕΝ.
5. Ο Βασίλης Λιόγκας του Γεωργίου, (ΑΔΤ ΑΚ 766447), Μηχανολόγος Μηχανικός, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Βαγγέλη Ντούβλη του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΚ 844255), Νομικό, ως εκπρόσωποι του Υ.Π.ΕΝ.
6. Η Αρφανάκου Αναστασία του Δημητρίου, (ΑΔΤ ΑΗ 144805), Χημικός Μηχανικός, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Μαχαίρα Ιωάννη του Ευαγγέλου (ΑΔΤ ΑΒ 293281), Χημικό Μηχανικό, ως εκπρόσωποι του Υ.Π.ΕΝ.
7. Η Όλγα Καραμπίνα του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ Κ 252452), Οικονομολόγος , ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ασπασία Κωσκολέτου του Αναστασίου (ΑΔΤ ΑΗ 070001), Ειδική Συνεργάτιδα στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων , ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
8. Η Αλεξάνδρα Μέξα του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΖ 503129), Προϊσταμένη Τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικής Βιομηχανικής Πολιτικής, Δρ. Περιβαλλοντολόγος – Χημικός, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Μιχάλη Μπούργο του Στέλιου (ΑΔΤ Π 273097), Μηχανικό Μεταλλείων –Μεταλλουργών ΕΜΠ, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού)
9. Ο Νικόλαος Μελετίου του Ιωάννου (ΑΔΤ ΑΒ 529055), Δήμαρχος Ασπροπύργου, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Πέππα του Σωτηρίου (ΑΔΤ ΑΚ 819251), Δημοτικό Σύμβουλο Αμαρουσίου, ως εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
10. Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος του Χρήστου (ΑΔΤ Χ 282349), Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Βασίλειο Λιαμέτη του Σωκράτη (ΑΔΤ ΑΕ 508530), Γενικό Γραμματέα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ως εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ)
11. Ο Φίλιππος Κυρκίτσος του Διογένη (ΑΔΤ ΑΚ 517645), Περιβαλλοντολόγος, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Χαραλαμπίδη Νίκο του Χριστάκη (ΑΔΤ ΚΤ 645578), Φυσικό, ως κοινοί εκπρόσωποι των Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)
Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

 

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...