Ημερήσιο αρχείο: 3 Δεκεμβρίου, 2015

Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ., από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ., από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

03 Δεκ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. , όπως ορίστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την Απόφαση υπ.αρ. 51515/26.11.2015, έχει ως εξής: 1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Δημήτρης Πολιτόπουλος...