Ο Δήμος βαφτίζει το κρέας ψάρι προκειμένου να πάρει δάνειο για αναπλάσεις…

Sharing is caring!

wkalamatajoyrnalww.kalamatajournal.gr

Ο Δήμος βαφτίζει το κρέας ψάρι προκειμένου να πάρει δάνειο για αναπλάσεις…ΥΨΟΥΣ 5.500.000 ΕΥΡΩ

Καλαμάτα

17 Νοε 2015 wpid-20141230_204755.jpg

Αναπλάσεις με δανειοδοτικό πρόγραμμα που όμως αφορά «στους τοµείς των µεταφορών, της αποκατάστασης δρόµων/οδών και της βελτίωσης της ασφάλειας της κυκλοφορίας, της βελτίωσης του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης και των τουριστικών υποδοµών» (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων), ετοιμάζεται να πάρει ο Δήμος Καλαμάτας… Πρόκειται για δάνειο ύψους 5.500.000 ευρώ, με το οποίο όμως διαφωνούν οι περισσότερες από τις μειοψηφίες, υποστηρίζοντας ότι θα γίνουν έργα βιτρίνας τα οποία θα κληθούν να πληρώσουν οι επόμενες γενιές…
Το μεσημέρι, κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, αποφασίστηκε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη συνομολόγηση του συγκεκριμένου δανείου. Το δάνειο θα ληφθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο προγράμματος που χρηματοδοτείται κατά 50% από το ίδιο το ΤΠΔ και κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Ωστόσο, το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν αφορά τις αναπλάσεις, παρότι τα περισσότερα έργα που θέλει να κάνει η δημοτική αρχή με τα χρήματα του δανείου είναι αναπλάσεις.
Χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος υπάρχει ο τομέας «Οδικό δίκτυο, μεταφορές», το οποίο καλύπτει τις εξής παρεμβάσεις: «Νέες πλακοστρώσεις, ενίσχυση δρόµου, ποδηλατόδροµοι και πεζόδροµοι, χώροι στάθµευσης για την ενθάρρυνση διασύνδεσης µε/από τα µέσα µαζικής µεταφοράς, λεωφορειολωρίδες, κυκλικοί κόµβοι, άλλες παρεµβάσεις που στοχεύουν στη βιώσιµη κινητικότητα».
Ωστόσο, η δημοτική αρχή έχει εντάξει στο συγκεκριμένο τομέα τις εξής αναπλάσεις: «Αστική ανάπλαση ζώνης οδού Αριστομένους από οδό Ξενοφώντος μέχρι δημοτικό πάρκο» με 1.925.000 ευρώ, «Ανάπλαση ανατολικής όχθης του Νέδοντα από οδό Κροντήρη έως μαρίνα» με 1.170.000 ευρώ, «Ανάπλαση της ανατολικής όχθης του ποταμού Άρι με δημιουργία πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου» με 378.425 ευρώ.
Υπάρχει επίσης ο τομέας «Αναβάθµιση δηµόσιων κτιρίων και εγκαταστάσεων και εκσυγχρονισµός κτιρίων δηµόσιας διοίκησης», που καλύπτει παρεμβάσεις «Αναβάθµισης/αποκατάστασης δηµόσιων κτιρίων: βελτίωση ασφάλειας, εξοπλισµός. Εκσυγχρονισµός και αποδοτικότητα κτιρίων δηµόσιας διοίκησης, όπως υποστηρίζεται από ένα σχέδιο πολιτικής». Ωστόσο στο τομέα αυτό η δημοτική αρχή έχει βάλει το εξής έργο: «Επισκευή και διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίου πρώην καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Καλαμάτας, για τη στέγαση υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας», με 1.364.000 ευρώ.
Υπάρχει και ο τομέας «Εκπαιδευτικές/ Αθλητικές
Εγκαταστάσεις», στον οποίο μπορούν να ενταχθούν «∆ευτερεύοντα έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας και της λειτουργικότητας των σχολικών κτιρίων και άλλων ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και έρευνας (εργαστήρια, κ.λπ.) και των συναφών πρόσθετων υποδοµών, όπως οι δηµόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις (γυµναστήρια, ανοιχτά γήπεδα κ.λπ.)». Στον τομέα αυτό η δημοτική αρχή έχει εντάξει τα εξής έργα: «Κατασκευή δημοτικού χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων στη θέση Παλιάμπελα» με 300.000 ευρώ και «εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου πρώην Σφαγεία και βελτίωση λοιπών εγκαταστάσεων» με 200.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ο εκπρόσωπος της μείζονος μειοψηφίας, Σταμάτης Μπεχράκης, εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι η δημοτική αρχή έχει εντάξει τα έργα που θέλει να κάνει στους τομείς που δεν καλύπτουν την περιγραφή των έργων αυτών.
Η διάρκεια εξόφλησης του νέου δανείου θα είναι 25 χρόνια, ενώ το επιτόκιο θα είναι περίπου 2.50% για το 50% του δανείου θα καλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και περίπου 4,50% για το υπόλοιπο 50% που θα καλυφθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Στ.Μ.

 

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...