Ο Δήμος βαφτίζει το κρέας ψάρι προκειμένου να πάρει δάνειο για αναπλάσεις…

www.kalamatajournal.gr Ο Δήμος βαφτίζει το κρέας ψάρι προκειμένου να πάρει δάνειο για αναπλάσεις…ΥΨΟΥΣ 5.500.000 ΕΥΡΩ Καλαμάτα 17 Νοε 2015 Αναπλάσεις με δανειοδοτικό πρόγραμμα που όμως αφορά «στους τοµείς των µεταφορών, της αποκατάστασης δρόµων/οδών και της βελτίωσης της ασφάλειας της κυκλοφορίας, της βελτίωσης του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης και των τουριστικών υποδοµών» (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων), […]

Όλο το άρθρο