«Δεσπόζουσα αφήγηση» – Μεγάλη αφήγηση

“Μεγάλη αφήγηση” ή “μάθημα αφηγήματος”[master narrative] είναι ένας όρος που εισήγαγε ο Jean-François Lyotard  (Ζαν-Φρανσουά Λιοτάρ)  στο κλασικό έργο του 1979 Η μεταμοντέρνα κατάσταση: Μια έκθεση για τη γνώση , στην οποία ο Lyotard συνόψισε μια σειρά από απόψεις που αναπτύσσονταν εκείνη την εποχή ως κριτική Των θεσμικών και ιδεολογικών μορφών της γνώσης. Η αφήγηση […]

Όλο το άρθρο