Ο άγγελος της Iστορίας

Του Κώστα Λιβιεράτου «“Μια από τις πιο αξιοσημείωτες ιδιομορφίες της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης”, λέει ο Λότσε, “είναι η γενική έλλειψη φθόνου που επιδεικνύει το εκάστοτε παρόν απέναντι στο μέλλον του, παρά τις τόσες επιμέρους ιδιοτέλειες”. Αυτή η παρατήρηση σημαίνει ότι η εικόνα της ευτυχίας που φέρουμε χρωματίζεται εξολοκλήρου από τον καιρό στον οποίο μας έχει τάξει […]

Όλο το άρθρο