• Χωρίς κατηγορία

Η επιστολή Σμυρνιώτη στον Πρωθυπουργό για τα σκουπίδια της Τρίπολης 23 03 2015

Sharing is caring!

Η ανακοίνωση -δελτίο τύπου του κ. Σμυρνιώτη
 
Σε συνέχεια της επίσκεψής μας στον κ. Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Τρίπολης σήμερα το μεσημέρι αποστείλαμε, όπως είχαμε δεσμευτεί, στον κ. Πρωθυπουργό, την κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τους Υπουργούς Υγείας, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος καθώς και στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρίπολης επιστολή όπου αναφέρουμε αναλυτικά το ιστορικό του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο και την Τρίπολη από τα τέλη του 2010 μέχρι και σήμερα προκειμένου να: Παρέμβουν συντονισμένα και άμεσα ώστε να αντιμετωπιστεί η Υγειονομική Κρίση στην οποία βρίσκεται ο Δήμος μας αφού οι καθ’ ύλην αρμόδιοι, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Δήμαρχος Τρίπολης, αδιαφορούν μη υλοποιώντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την για πέμπτη συνεχή φορά έκδοση Απόφασης Κήρυξης του Δήμου Τρίπολης σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης που ο μεν κος Παυλής ζήτησε ο δε κος Τατούλης εξέδωσε. Αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο ώστε να δρομολογηθούν επιτέλους όλες οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος με συγκεκριμένα δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα και αποσαφήνιση των υποχρεώσεων κάθε εμπλεκόμενου φορέα. Αποδοθούν ευθύνες εκεί που πραγματικά υπάρχουν ώστε να μην επαναληφθούν ποτέ πια φαινόμενα σας και αυτό που ταλαιπωρεί το Δήμο Τρίπολης και ευχόμαστε να μην εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Ακολουθεί η επιστολή ΠΡΟΣ :
τον Εξοχώτατο Πρωθυπουργό της Ελλάδας κύριο Αλέξη Τσίπρα
την Αξιότιμη Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κυρία Ευτέρπη Κουτζαμάνη
τον Αξιότιμο Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κύριο Νικόλαο Παρασκευόπουλο
τον Αξιότιμο Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κύριο Νικόλαο Βούτση τον Αξιότιμο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή τον Αξιότιμο Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κύριο Γιάννη Τσιρώνη
τον Αξιότιμο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρίπολης κύριο Ιωάννη Κούτρη Εξοχώτατε,
αξιότιμοι Κυρία και Κύριοι
 
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 ΚΥΑ 50910/2727/2003, μετά και τη θέση σε ισχύ του άρθρου 30 παρ. 1 του Ν. 3536/2007, η αρμοδιότητα των πρωτοβάθμιων οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξαντλείται στην συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων (περ. β) καθώς και στην διάθεσή τους στις εγκαταστάσεις της οικίας διαχειριστικής ενότητας που ορίζεται από τον ΠΕΣΔΑ (περ. β1). Αντιθέτως, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ 1 του άρθρου 30 του Ν. 3536/2007 και την παρ. 2 του ως άνω άρθρου 7 της προαναφερόμενης ΚΥΑ, η προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων αποτελεί ευθύνη των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.1650/1986. Ειδικά για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με αποφάσεις τόσο του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (39953/19886/7-12-2010) όσο και του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (3372/378/13-01-2012), η αρμοδιότητα των Φο.Δ.Σ.Α. μεταβιβάστηκε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 παρ. 5 του Ν. 3536/2007, λόγω της ανεπαρκούς λειτουργίας αυτού, στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις και ειδικότερα σύμφωνα με την προαναφερόμενη υπ’ αριθ. 3372/378/13-01-2012 απόφαση που αφορά στο επίμαχο διάστημα, η ωρίμανση και η υλοποίηση των έργων προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης στερεών αποβλήτων ανατέθηκε στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με Σ.Δ.Ι.Τ.» με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την υπογραφή και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.
 
Σύμφωνα δε με το άρθρο 17 παρ. 11 του Ν. 4071/2012, οι αρμοδιότητες Φο.Δ.Σ.Α. που έχουν ανατεθεί σε άλλο νομικό πρόσωπο εξακολουθούν να ασκούνται από αυτό για όσο χρόνο προβλέπεται στη σχετική απόφαση ανάθεσης, συνεπώς, εν προκειμένω, οφείλει η Περιφέρεια Πελοποννήσου να ασκεί τις αρμοδιότητες Φο.Δ.Σ.Α. που της έχουν ανατεθεί μέχρι την εκτέλεση των συμβάσεων του προαναφερόμενου διαγωνισμού, οι οποίες, σημειωτέον, μέχρι και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί..
 
Στο Δήμο Τρίπολης, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 642/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) που παύει την λειτουργία του επί τριακονταετία και πλέον αδειοδοτημένου από την τότε Νομαρχία Αρκαδίας Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) στη θέση «Πλάτωμα», υπήρξε ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, δεδομένου ότι δεν έχει ακολουθηθεί το χρονοδιάγραμμα της Απόφασης 1/2010 της Διυπουργικής Επιτροπής για την Παρακολούθηση Εφαρμογής του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων με θέμα: «Σχέδια Δράσης για το κλείσιμο των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) και την διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», ειδικά ως προς την έναρξη της νόμιμης διάθεσής (τουλάχιστον του 25% του συνόλου) των απορριμμάτων της Περιφέρειας, που οριζόταν την 1η Οκτωβρίου 2011. Αντίθετα, μόλις στις 29 Δεκεμβρίου 2011 προκηρύχθηκε, με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Πελοποννήσου, διαγωνισμός με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για το έργο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με Σ.Δ.Ι.Τ.» με προθεσμία υποβολής προσφορών την 29η Φεβρουαρίου 2012, ο οποίος δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί με υπαιτιότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο συνδυασμός όλων αυτών των γεγονότων δημιούργησε (και, βεβαίως, δημιουργεί ακόμη και σήμερα) δυσεπίλυτα προβλήματα στην ομαλή αποκομιδή των απορριμμάτων αφού δεν υπήρχε νόμιμος τρόπος και χώρος διάθεσης των στερεών αποβλήτων, με αποτέλεσμα, χωρίς ευθύνη του Δήμου Τρίπολης και εμού του ιδίου, είτε να παραμένουν τα απορρίμματα για μεγάλο χρονικό διάστημα στους κάδους με απρόβλεπτες συνέπειες για την υγεία των δημοτών, είτε να αναγκαζόμαστε να τα διαθέτουμε με τρόπους και σε χώρους που δεν καλύπτουν τις εκ του νόμου τασσόμενες προϋποθέσεις. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι, αντίστοιχα προβλήματα παρουσιάστηκαν και σε άλλες περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου, με διοικητικές (αυτή τη φορά) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, αποφασίσθηκε η παύση της λειτουργίας των ΧΑΔΑ από 01.07.2012, κατ’ εφαρμογή του -επιλεκτικώς εφαρμοζομένου..- χρονοδιάγραμματος της Απόφασης 1/2010 της Διυπουργικής Επιτροπής. Συναφώς, και στις περιπτώσεις αυτές, οι Δήμαρχοι των περιοχών αυτών αναγκάζονταν είτε να παρανομούν συνεχίζοντας τη λειτουργία τους, είτε να καταφεύγουν σε μεταφορές χωρίς συγκεκριμένο αποδέκτη ΧΥΤΑ, αφού αφενός απαγορεύεται από τους εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ μεταφορά απορριμμάτων από Περιφέρεια σε Περιφέρεια και αφετέρου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν υπάρχει αδειοδοτημένος ΧΥΤΑ. Προσωπικά, ως Δήμαρχος Τρίπολης, ως πρόεδρος του νεοσυσταθέντος Φο.Δ.Σ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου (παρότι βέβαια δεν είχα τη δυνατότητα να ασκήσω εν τοις πράγμασι τις εν λόγω αρμοδιότητές αφού αυτές έχουν, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, μεταβιβασθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου), αλλά και ως γραμματέας του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου εξήντλησα τα όρια των παρεμβάσεων μου προς τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), με επιστολές μου, καθώς και με αλλεπάλληλες επισκέψεις, μόνος ή και με άλλους συναδέλφους, σ’ αυτά, αλλά και προς τον Αξιότιμο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον οποίο απέστειλα τη με αρ. πρωτ. 56874/1-10-2012 επιστολή μου, ζητώντας την παρέμβασή του. Τελικά, οι συνεχείς και προσωπικές μου πιέσεις και παρεμβάσεις είχαν σαν αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση του ΥΠΕΚΑ που συγκάλεσε τελικά σύσκεψη στις 12.02.2013 (σχετ. έγγραφο 705/8.2.2013) με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, του Διευθυντή Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας και εμού, ως Προέδρου του Φο.Δ.Σ.Α. Πελοποννήσου, στην οποία συμφωνήθηκαν συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις, όπως αυτές προκύπτουν από το σχετικό πρακτικό της συνάντησης.
 
Εντούτοις, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, παρά τα όσα συμφωνήθηκαν στην προαναφερόμενη συνάντηση και παρά το γεγονός ότι από τις αρχές του 2012 (αρ. πρωτ. Ένταξης ΥΠΕΚΑ: ΟΙΚ.116509/20.02.2012) είναι δικαιούχος της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με προϋπολογισμό 32.389.739,93 ευρώ και προτεινόμενη πίστωση 2.200.000,00 ευρώ για το 2012 (η οποία, σημειωτέον, δεν κατέστη δυνατό να εκταμιευθεί επειδή δεν είχε συμβασιοποιηθεί και ξεκινήσει να υλοποιείται κανένα προβλεπόμενο υποέργο), ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ, καθυστέρησε και τελικά δεν προχώρησε τις διαδικασίες για την ωρίμανση και υλοποίηση των έργων προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης των αστικών αποβλήτων που προβλέπονται από τον αναθεωρημένο / επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου (Αρ. Πρωτ. 5145/2.12.2010). Επισημαίνεται ότι, για την εν λόγω Πράξη, της οποίας τελικά κατέστη δικαιούχος η Περιφέρεια Πελοποννήσου, είχαν υποβάλει προτάσεις και Δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίοι, ωστόσο, κρίθηκαν αναρμόδιοι να προχωρήσουν σε δράσεις αποκατάστασης ΧΑΔΑ και διαχείρισης απορριμμάτων, αφού η σχετική αρμοδιότητα έχει εκχωρηθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Οικ.116705/24-2-2012 προς το Δήμο Ανατολικής Μάνης). Εν συνεχεία, για όλους τους παραπάνω λόγους και ιδιαίτερα λαμβάνοντας αφορμή από το με αρ.πρωτ. 1023/01.03.2013 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς το ΥΠΕΚΑ, το οποίο βρίθει από ασάφειες και ανακρίβειες σε μια προσπάθεια διαχωρισμού δήθεν της προσωρινής διαχείρισης από την ολοκληρωμένη διαχείριση, προέβην στη σύγκλιση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης, η οποία συνήλθε σε συνεδρίαση με διευρυμένη σύνθεση την 06.03.2013 και έλαβε την υπ’ αριθ. 3/2013 απόφαση για την πραγματοποίηση μιας σειράς δράσεων, τόσο για την ενημέρωση των πολιτών, όσο και για τη διεκδίκηση –για πολλοστή φορά- άμεσων και αποτελεσματικών αποφάσεων από την πολιτεία. Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, απέστειλα τη με αρ. πρωτ. 13120/07.03.2013 επιστολή προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. ζητώντας τη συνδρομή τους στην επίλυση του προβλήματος, ενώ στις 08.03.2013 προβήκαμε σε κινητοποίηση με παράλληλη επίδοση του με αρ. πρωτ. 13315/08.03.2013 έγγραφου μας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και κοινοποίησή του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρίπολης, στην κ. Πρόεδρο Πρωτοδικών Τρίπολης και στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Αποτέλεσμα των τελευταίων ενεργειών μας ήταν η -με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, κ. Μανώλη Αγγελάκα- σύγκλιση έκτακτης ευρείας σύσκεψης στο ΥΠΕΚΑ στις 11.03.2013, με συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη, της Γεν. Γραμματέως του ΥΠΕΚΑ Μάρως Ευαγγελίδου , του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων Μανώλη Αγγελάκα, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Τατούλη, εμού ως Δημάρχου Τρίπολης και Προέδρου του ΦοΔΣΑ, του Δημάρχου Καλαμάτας και Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου κ. Νίκα, των Δημάρχων Ερμιονίδας κ. Καμιζή, Πύλου κ. Καφαντάρη, Ευρώτα κ. Γρυπιώτη, Ανατολικής Μάνης κ. Ανδρεάκου, Υπηρεσιακών Παραγόντων και στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΠΕΡΑΑ, η οποία, όπως προκύπτει και από εκδοθέν δελτίο τύπου, κατέληξε στα εξής κυριότερα:
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει την αδειοδότηση, προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού μεταβατικής διαχείρισης κ.λ.π.”, ενώ “Ειδικότερα για τους Δήμους Ερμιονίδας και Τρίπολης θα οριστικοποιηθεί, κατά προτεραιότητα, σχέδιο βραχυπρόθεσμης αντιμετώπισης της διαχείρισης απορριμμάτων, στο αμέσως προσεχές διάστημα”. Πράγματι, στις 14.03.2013 εκδόθηκε η υπ΄αριθ. 17206/1874/14.03.2013 (ΦΕΚ 597Β΄/14.03.2013) ΚΥΑ του Υπουργού Εσωτερικών και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, συνεπεία και της 25825/13.03.2013 (ΦΕΚ582Β΄/13.03.2013) Υγειονομικής Διάταξης του Υπουργού Υγείας, βάσει της οποίας, αποφασίσθηκε, κατά παρέκκλιση των ισχυόντων Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Πελοποννήσου και Αττικής, η μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων των Δήμων Τρίπολης και Ερμιονίδας στον Χ.Υ.Τ.Α. Δυτ. Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι Φυλής για έξι (6) μήνες. Να επισημανθεί ότι, στην παρ. 8 γίνεται ειδική αναφορά στην υποχρέωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου να μεριμνήσει για την ταχεία υλοποίηση της προαναφερόμενης Πράξης («ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ») και ειδικότερα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχει αναλάβει, προκειμένου να είναι δυνατόν να τεθούν σε λειτουργία το ταχύτερο, το αργότερο εντός 6μήνου, οι υποδομές μεταβατικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων που προβλέπονται στην ως άνω πράξη. Παρέλκει δε να αναφέρω, ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ουδόλως τήρησε τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις της. Σε εφαρμογή της ανωτέρω Κ.Υ.Α. συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (φορέα διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α. Δυτ. Αττικής) που την απεδέχθη με την υπ’ αριθ. 129/19.03.2013 απόφαση, εν συνεχεία δε συνέταξε σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ αυτού και του Δήμου Τρίπολης, το οποίο εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης και υπεγράφη από τον εκπρόσωπο του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Κατόπιν, ξεκίνησε η αποκομιδή των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Τρίπολης και η απολύτως νόμιμη μεταφορά αυτών στον Χ.Υ.Τ.Α. Δυτ. Αττικής, η οποία και συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2014, μετά και τη νέα ΚΥΑ 15743/1480 (ΦΕΚ 839 Β΄/04.04.2014) των Υπουργών Εσωτερικών και ΠΕΚΑ και την επανάληψη της προλεχθείσας διαδικασίας έγκρισης και υπογραφής. Παράλληλα, από τον Απρίλιο του 2014 και μέχρι τουλάχιστον τις 13.04.2015, ο Δήμος Τρίπολης βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με διαδοχικές αποφάσεις του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου μετά από εξουσιοδότηση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας που επιβάλλουν ορισμό χώρου για προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση των απορριμμάτων δυνάμει των οποίων μέχρι τις 31.08.2014 που έληξε η θητεία μου ως Δημάρχου Τρίπολης τα απορρίμματα που δεν ήταν δυνατόν να μεταφερθούν σε αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ αποθηκεύονταν προσωρινά σε ιδιωτικό χώρο εκτός κατοικημένης περιοχής που είχε μισθωθεί σε εφαρμογή της 301/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης.
 
Δυστυχώς η νέα Δημοτική Αρχή με την ανάληψη των καθηκόντων της, την 01.09.2014, διέκοψε την χρήση του συγκεκριμένου χώρου χωρίς να υπάρχει εναλλακτική λύση απομάκρυνσης των απορριμμάτων από τις κατοικημένες περιοχές και έκτοτε τα απορρίμματα, πλην αυτών που μεταφέρθηκαν στον ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2014, παραμένουν στους δρόμους και τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους της πόλης της Τρίπολης και των οικισμών του Δήμου δημιουργώντας ανεξέλεγκτες καταστάσεις που νομοτελειακά, αν δεν παρέμβετε συντονισμένα και άμεσα, θα καταλήξουν στην εξάπλωση με ραγδαίους ρυθμούς μολυσματικών νόσων με τραγικές συνέπειες στη δημόσια υγεία.
Με τιμή ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤ. ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ τ. Δήμαρχος Τρίπολης

Πηγή: http://www.drt915.gr

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...