Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ

Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ [1]/13 Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 41179 ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ OIKON. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: Σταδίου 27 ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ: 101 83 Πληροφορίες: Π. Σαμαρτζής, Ν. Μπιλά ΤΗΛ.: 213 136 4519-4516 FAX: 210 […]

Όλο το άρθρο