• Χωρίς κατηγορία

ΒΗΜΑ: Οριστική λύση με τα σκουπίδια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Sharing is caring!

Από τις χωματερές στα σύγχρονα εργοστάσια ανακύκλωσης – Οφέλη για τις τοπικές οικονομίες και τους πολίτες

Οριστική λύση με τα σκουπίδια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
βημα

 

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει πλέον το έργο της διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μετά την έκδοση από το ΥΠΕΚΑ της Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων.
Πρόκειται για έργο-σταθμό, το οποίο έρχεται να δώσει λύση μακράς πνοής σε ένα τεράστιο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου και είναι το πρώτο και μεγαλύτερο έργο αυτού του είδους που προχωρεί στην Ελλάδα.
Το έργο θα υλοποιήσει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία έχει αναδειχθεί από τις 12 Αυγούστου 2013 Προσωρινός Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου. Μετά την υπογραφή από τον υπουργό ΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη της Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων του έργου, επόμενο βήμα είναι η υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου ως τον Αύγουστο και η έναρξη κατασκευής του έργου έναν μήνα μετά.
Από την πλευρά της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο περιφερειάρχης κ. Πέτρος Τατούλης έχει κατ’ επανάληψη εκφράσει την αποφασιστικότητά του να προχωρήσει το έργο το συντομότερο δυνατόν, ώστε από το 2016 να έχει δοθεί οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που για χρόνια εκθέτει την Πελοπόννησο και συνολικά τη χώρα μας. Η επίλυση του προβλήματος αυτού υπήρξε κυρίαρχη προτεραιότητα του κ. Τατούλη, ο οποίος επανεξελέγη περιφερειάρχης στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκονται ακόμη σε καθεστώς «προσωρινής» λειτουργίας 31 χωματερές, ενώ εκκρεμεί η αποκατάσταση ακόμη 86. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε συνεχείς καταδίκες της χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στην επιβολή βαρύτατων προστίμων, ενώ έχει προκαλέσει περιβαλλοντικό χάος με προφανείς επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων, στην ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος, στον τουρισμό και στη γεωργία. Ταυτόχρονα, εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί, ανθούν η παραοικονομία και το «μαύρο χρήμα» από την παράνομη «διαχείριση» των απορριμμάτων.
Το έργο διαχείρισης των απορριμμάτων της Πελοποννήσου μέσω ΣΔΙΤ είναι το πρώτο έργο του είδους που προωθείται στη χώρα μας και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό που προωθεί η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ για την αντιμετώπιση του προβλήματος των σκουπιδιών σε όλη τη χώρα.
Λύση για 25 χρόνια
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα υλοποιήσει σημαντικό μέρος του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ) της Πελοποννήσου, αναλαμβάνοντας την ευθύνη μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας τριών υπερσύγχρονων Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και ισάριθμων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία, καθώς και δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) σε Κορινθία και Αργολίδα, που λύνουν οριστικά και με τον πλέον ενδεδειγμένο περιβαλλοντικά, τεχνολογικά, οικονομικά και κοινωνικά τρόπο το πρόβλημα των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο για τα επόμενα 25 χρόνια τουλάχιστον.
Συγκεκριμένα:
 • Επιλύεται άμεσα και με τεχνολογία αιχμής το πρόβλημα διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 • Αναβαθμίζεται πλήρως και προστατεύεται απόλυτα το φυσικό περιβάλλον.
 • Βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων και προστατεύεται απόλυτα η δημόσια υγεία.
 • Κινητοποιούνται κεφάλαια ύψους 160 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από πόρους του ΕΣΠΑ, ίδια κεφάλαια του αναδόχου και τραπεζικό δανεισμό.
 • Δημιουργούνται 600 θέσεις εργασίας στην περίοδο κατασκευής, 200 μόνιμες θέσεις εργασίας στην 25ετή περίοδο λειτουργίας, καθώς και μεγάλος αριθμός παράλληλων θέσεων εργασίας (μεταφορές, εμπορία και διαχείριση ανακυκλώσιμων κ.τ.λ.).
 • Ελαχιστοποιείται η οικονομική επιβάρυνση των πολιτών για τέλη καθαριότητας.
 • Το έργο δημιουργεί προφανή οφέλη στις τοπικές οικονομίες, στον τουρισμό, στη νέα ποιοτική γεωργία και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των νέων γενιών.
 • Μεγιστοποιούνται η διαλογή απορριμμάτων στην πηγή, η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση.
 • Παράγεται πράσινη ενέργεια, η οποία καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες των τριών ΜΕΑ.
 • Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 24 μήνες, ενώ από τον 10ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αναλαμβάνει την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων, δίνοντας έτσι μια σύννομη πρώτη λύση σε ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα της Περιφέρειας.
Οι νέες μονάδες
Οι περιοχές όπου θα φιλοξενηθούν οι τρεις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων και οι δύο Σταθμοί Μεταφόρτωσης επελέγησαν με τρόπο απολύτως διάφανο και αντικειμενικό, σύμφωνα με τα βέλτιστα επιστημονικά, νομικά, γεωλογικά και χωροταξικά κριτήρια, και με κύριο γνώμονα την ελαχιστοποίηση της όχλησης προς τους πολίτες. Αποκλείστηκαν περιοχές αρχαιολογικού – πολιτιστικού ενδιαφέροντος, παραδοσιακοί οικισμοί, θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας (μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής, τα δίκτυα Φύση 2000 – Natura 2000, RAMSAR, SRA), ειδικές κατηγορίες οικιστικών περιοχών, περιοχές που γειτνιάζουν με αεροδρόμια και περιοχές για τις οποίες ισχύουν απαγορεύσεις για λόγους εθνικής άμυνας και ασφάλειας. Επίσης ελήφθησαν υπόψη οι γεωλογικοί, υδρογεωλογικοί και υδρολογικοί περιορισμοί που έχουν τεθεί από την Περιφέρεια.


Διαχείριση
Επεξεργασία 200.000 τόνων στερεών αποβλήτων ετησίως

Το έργο «ΣΔΙΤ Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου» θα μπορεί να διαχειρίζεται συνολικά 200.000 τόνους/έτος αστικών στερεών αποβλήτων. Στις Μονάδες Μηχανικής Επεξεργασίας θα γίνεται ο διαχωρισμός ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων.
Υπολογίζεται ότι θα προκύπτουν το λιγότερο 35.000 τόνοι/έτος ανακυκλώσιμων υλικών, τα οποία θα οδηγούνται στην αγορά, αυξάνοντας έτσι τη βιωσιμότητα της επένδυσης.
Τα οργανικά απόβλητα υπολογίζονται σε 115.000 τόνους/έτος, από τα οποία μέσα από τη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας θα προκύπτουν 20.800 MWhr/έτος πράσινης ενέργειας, η οποία θα χρησιμοποιείται για την ενεργειακή τροφοδότηση των μονάδων, καθώς και 45.000 τόνοι/έτος κομπόστ. Από τα υπολείμματα της παραπάνω επεξεργασίας, υπολογίζεται ότι τελικά θα οδηγούνται στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) μόλις 70.000 τόνοι υπολειμμάτων/έτος, τα οποία αποτελούνται από χημικά αδρανή υλικά και αντιστοιχούν μόλις στο 10% του αρχικού όγκου των εισερχομένων.
Οι χώροι ταφής θα είναι πλήρως εξοπλισμένοι με όλες τις υποδομές αντιρρύπανσης, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής ταφή των μη ανακυκλώσιμων υλικών, ενώ κάθε ΧΥΤΥ περιλαμβάνει τα ακόλουθα επί μέρους έργα:
 • Εργα πλήρους στεγανοποίησης όλης της λεκάνης.
 • Εργα διαχείρισης βιοαερίου.
 • Εργα διαχείρισης απορροής ομβρίων.
 • Εργα διαχείρισης στραγγισμάτων.
 • Εργασίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
 • Εργα άμεσης αποκατάστασης τοπίου και επανένταξης στο ευρύτερο περιβάλλον.
 • Αυστηρές διαδικασίες τεχνικών προδιαγραφών και λειτουργίας των ως άνω έργων.
 
 
 

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...