Προεκλογικές οι εξαγγελίες Νίκα – Χρυ­σο­χο­ΐ­δη για τα αντιπλημμυρικά έργα του Δήμου Καλαμάτας

30/04/2014 Νίκας ο μοναδικός δήμαρχος στη χώρα που δεν άφησε να γίνει συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο αλλά ούτε επέτρεψε  παρουσία και εισήγηση των αρμοδίων  υπηρεσιών στις τελευταίες πλημμύρες που έπληξαν τον δήμο Καλαμάτας Η προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη συ­νάν­τη­ση με τον Υ­πουρ­γό Υ­πο­δο­μών, Με­τα­φο­ρών και Δι­κτύ­ων Μι­χά­λη Χρυ­σο­χο­ΐ­δη που εί­χε χθες στην Α­θή­να ο Δή­μαρ­χος Πα­να­γι­ώ­της Νί­κας κα­τέ­λη­ξε […]

Όλο το άρθρο