Το αίτημα για πράσινο και οι προοπτικές της τοπιακής πολεοδομίας

Κύκλος «Re-Think Athens»: Αστικές προκλήσεις 26 Μαρτίου 2014 19:00 Μικρή Σκηνή Η εκδήλωση εντάσσεται στον Κύκλο “Re-Think Athens: Αστικές προκλήσεις” Η μορφή των αστικών πάρκων στις δυτικές πόλεις έχει καθοριστεί από τον τρόπο πρόσληψης του φυσικού τοπίου. Η φύση γίνεται αντιληπτή ως τοπίο όταν ο άνθρωπος εγκαταλείπει την ύπαιθρο για τα αστικά κέντρα. Η φύση […]

Όλο το άρθρο