ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ Τουριστικής Ανάπτυξης του Νομού Μεσσηνίας ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

ΤΟΠΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΉ

Sharing is caring!

Συγγραφέας: Ηλιοπούλου Δήμητρα Α.Μ.: 514 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζανουδάκης Δημήτριος Πάτρα 2015

Στο παρόν άρθρο  ουσιαστικά επιχειρείται ο εντοπισμός των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος του νομού Μεσσηνίας και κατόπιν η ανάδειξη των ευκαιριών και απειλών που απορρέουν από το εξωτερικό περιβάλλον.

Ισχυρά Σημεία

 • Ισχυρή ιστορική, αρχαιολογική και πολιτιστική κληρονομιά
 • Ιδανικό φυσικό περιβάλλον, με εναλλαγή παράκτιου – ορεινού τοπίου, με ποικιλία φυσικών οικοσυστημάτων και εγγενή δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού
 • Ύπαρξη πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος με αξιόλογη βιοποικιλότητα
 • Ευμενείς κλιματολογικές συνθήκες για ανάπτυξη τουρισμού ετήσιας διάρκειας
 • Περιοχές με οικολογική αξία που εμπίπτουν σε καθεστώς προστασίας
 • Ύπαρξη παραδοσιακών οικισμών
 • Παραγωγή πολλών παραδοσιακών προϊόντων, όπως ελαιόλαδο, σύκα, σταφίδα, σφέλα, παστέλι, κρασί, κ.ά
 • Χαμηλοί δείκτες κορεσμού
 • Ακτογραμμή πολλών χιλιομέτρων

Αδύνατα Σημεία

 • Άνιση χωρική συγκέντρωση τουριστικών υποδομών, και δυσκολία διάχυσης στην ενδοχώρα.

Ανεπαρκείς μεταφορικές υποδομές

 • Χαμηλό επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών
 • Έλλειψη υποδομών επί των οποίων θα αναπτυχθεί ο τουρισμός και ειδικότερα οι ενδεικνυόμενες μορφές εναλλακτικού τουρισμού και χαμηλή ποιότητα των ήδη υπαρχουσών τουριστικών υποδομών κυρίως λόγω έλλειψης συντήρησης.
 • Έλλειψη υλοποίησης έργων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος (Χ.Υ.Τ.Α, βιολογικοί καθαρισμοί, αντιδιαβρωτική προστασία ακτών, αντιπλημμυρικά έργα, κ.ά.).
 • Ανεπαρκής συντήρηση και αξιοποίηση χώρων αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
 • Ελλιπής προβολή του Νομού και στήριξη της κίνησης των τουριστών με ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφόρηση.
 • Ελλείψεις σε ειδικευόμενο προσωπικό
 • Ύπαρξη Εποχικότητας του τουριστικού ρεύματος με αποτέλεσμα την υπολειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων αρκετούς μήνες.
 • Έλλειψη ικανοποιητικού εσωτερικού δικτύου για εύκολη προσβασιμότητα και δικτύωση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
 • Ύπαρξη αναξιοποίητων περιοχών, περισσότερο ορεινών και σε μικρότερο βαθμό πεδινών
 • Προβληματική λειτουργία υποδομών υγείας
 • Λειτουργία ΧΑΔΑ
 • Χαμηλό επίπεδο ξενοδοχειακής υποδομής

Ευκαιρίες

 • Η αξιοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής (Δυτικός Άξονας, επέκταση ΠΑΘΕ κ.ά.) και η δημιουργία αξόνων ανάπτυξης τοπικής, εθνικής και υπερεθνικής εμβέλειας.
 • Διαμόρφωση Τοπικών Παραγωγικών Κυκλωμάτων (π.χ. ισχυρή σύνδεση τουρισμού – πολιτισμού με άλλους κλάδους, όπως η αγροτική παραγωγή, η παράδοση κ.λπ.)
 • Σχεδιασμός / Προγραμματισμός υποδομών επί των οποίων μπορούν να αναπτυχθούν ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 • Ανάπτυξη μεγάλων ειδικών επενδύσεων (συνεδριακά κέντρα, θεματικό πάρκο, κ.λπ.)
 • Ενίσχυση – προβολή του τουριστικού προϊόντος με το συγκριτικό πλεονέκτημα του πολιτιστικού αποθέματος του νομού και της δικτύωσής του με άλλους αρχαιολογικούς χώρους – σημεία αναφοράς της Πελοποννήσου (Ολυμπία, Επίδαυρος, Μυστράς, κ.λπ).
 • Ανάδειξη των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος. Παράλληλη προστασία και πρόβλεψη δραστηριοτήτων, που θα ενισχύσουν την τουριστική ανάπτυξη, χωρίς να υποβαθμίζουν την περιβαλλοντική τους αξία.
 • Αξιοποίηση των ορεινών οικισμών με την δημιουργία ισχυρών πόλων έλξης εναλλακτικού τουρισμού.

Απειλές

 • Χαμηλός βαθμός προστασίας – συντήρησης του αρχαιολογικού πλούτου, με κίνδυνο καταστροφής τμήματος της πολιτιστικής κληρονομιάς του Νομού (μερική κατάρρευση κάστρων, κ.λπ.).
 • Συνέχιση της απομόνωσης λόγω αδυναμίας υλοποίησης των μεγάλων έργων και ανεπαρκούς αξιοποίησής τους
 • Συνεχιζόμενες ελλείψεις σε βασικές υποδομές με αποτέλεσμα, αφ’ ενός συγκέντρωση δημοσίων πόρων σε αυτές, αφ’ ετέρου παρακώλυση των παραγωγικών / επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 • Λανθασμένη αξιοποίηση της ΠΟΤΑ
 • Ένταση του εσωτερικού και διεθνούς ανταγωνισμού στον τουριστικό τομέα και αδυναμία διαμόρφωσης ενός ισχυρού ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος στο νομό Μεσσηνίας.
 • Προσέλκυση σημαντικού μέρους των επενδύσεων σε ήδη ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές.
 • Αδυναμία αποτελεσματικής τουριστικής προβολής του νομού λόγω της έλλειψης συντονισμού κρατικών φορέων και ιδιωτών.
 • Υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος

Περιοχή

Αριθμός

Ξενοδοχείων

Ποσοστιαία

Κατανομή

Ξενοδοχείων

Αριθμός

Κλινών

Ποσοστιαία

Κατανομή

Κλινών

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

22

15,8

1871

18,7

ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ

14

10

568

5,7

ΜΕΘΩΝΗ

13

9,4

341

3,4

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ

12

8,6

532

5,3

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

10

7,2

383

3,8

ΠΥΛΟΣ

9

6,5

319

3,2

ΣΤΟΥΠΑ

9

6,5

348

3,5

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΓΓΑ

6

4,3

244

2,4

ΚΟΡΩΝΗ

4

2,9

195

1,9

ΠΕΤΑΛΙΔΙ

4

2,9

597

6

ΓΙΑΛΟΒΑ

3

2,2

116

1,2

ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ

3

2,2

291

2,9

ΜΕΣΣΗΝΗ

3

2,2

128

1,3

ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗ

3

2,2

128

1,3

ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ΑΒΙΑΣ

2

1,4

93

0,9

ΑΓ.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

2

1,4

741

7,4

ΒΟΥΝΑΡΙΑ

2

1,4

138

1,4

ΜΙΚΡΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

2

1,4

194

1,9

ΜΠΟΥΚΑ

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

2

1,4

381

3,8

ΡΩΜΑΝΟΣ

2

1,4

1890

18,9

ΦΟΙΝΙΚΗ

2

1,4

44

0,4

ΑΛΑΓΟΝΙΑ

1

0,7

27

0,3

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1

0,7

28

0,3

ΒΛΑΣΑΔΑ

1

0,7

71

0,7

ΜΕΓΑΛΗ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

1

0,7

22

0,2

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΕΡΓΑΣ

1

0,7

37

0,4

ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ

1

0,7

109

1,1

ΡΙΓΛΙΑ

1

0,7

28

0,3

ΣΤΟΜΙΟ

1

0,7

33

0,3

ΧΡΑΝΟΙ ΑΙΠΕΙΑΣ

1

0,7

30

0,3

ΧΑΡΟΚΟΠΙΟ

1

0,7

29

0,3

ΧΩΡΑ

1

0,7

27

0,3

ΦΙΛΙΑΤΡΑ

1

0,7

65

0,6

ΣΥΟΛΟ

144

100

10157

100

Κράτα το

Κράτα το