Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Sharing is caring!

 

Εκδόθηκε η ΚΥΑ 3.24641/Οικ.3.1574/26.08.2013 (ΦΕΚ 2091/27.08.2013 τεύχος Β’) «Προώθηση της

εθνοσημο

εθνοσημο

απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

Η Πράξη έχει ως στόχο τον περιορισμό των κοινωνικών αντιδράσεων  εξ αιτίας της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, που πλήττονται από την οικονομική κρίση τις μνημονιακές πολιτικές και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα τους,Η πράξη κινείται  βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Τα προγράμματα αυτά, μεταξύ άλλων, εντάσσονται και στους τομείς αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υποδομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) κ.λ.π.

 

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...