Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

  Εκδόθηκε η ΚΥΑ 3.24641/Οικ.3.1574/26.08.2013 (ΦΕΚ 2091/27.08.2013 τεύχος Β’) «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» Η Πράξη έχει ως στόχο τον περιορισμό των κοινωνικών αντιδράσεων  εξ αιτίας της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, που πλήττονται από την οικονομική κρίση τις μνημονιακές πολιτικές και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα τους,Η πράξη κινείται  […]

Όλο το άρθρο