Ημερήσιο αρχείο: 21 Ιουλίου, 2013

Η Καλαμάτα μία από τις πόλεις που έχουν επιλεγεί για την ίδρυση των Γερμανικών τραπεζών

Η Καλαμάτα μία από τις πόλεις που έχουν επιλεγεί για την ίδρυση των Γερμανικών τραπεζών

Μπαίνουν επίσημα στην Ελλάδα τα Γερμανικά Ταμιευτήρια. Ξεκινούν πιλοτικά με 5 και θα φτάσουν 40 καταστήματα Επεκτείνονται στην Ελλάδα τα γερμανικά ταμιευτήρια, ξεκινώντας πιλοτικά από τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.