ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, τα νέα!: Και…ξαφνικά σύμφωνα με την εφ. “καθημερινή” : Στην ΕΛ.ΑΣ. η Δημοτική Αστυνομία!

Sharing is caring!

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, τα νέα!: Και…ξαφνικά σύμφωνα με την εφ. “καθημερινή” : Στην ΕΛ.ΑΣ. η Δημοτική Αστυνομία!.