• Χωρίς κατηγορία

Να λειτουργήσει στο ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ το ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Sharing is caring!

ΙΔΡΥΣΗ

Το Τμήμα Λογοθεραπείας ιδρύθηκε με την έκδοση του Π.Δ. 23 (ΦΕΚ 44/τ. Α’ /12.03.2009) με έναρξη λειτουργίας το ακαδ. έτος 2009-2010

ΔΟΜΕΣ

Το Τμήμα λειτουργεί στα νέα κτίρια του ΑΤΕΙ Καλαμάτας. Χρησιμοποιεί τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας, δύο (2) αμφιθέατρα, δύο (2) εργαστηριακές αίθουσες και την αίθουσα της Κλινικής Ομιλίας και Λόγου. Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με τα απαιτούμενα για διδασκαλία μέσα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Στο Τμήμα λειτουργούν δύο (2) εργαστηριακές αίθουσες. Στην πρώτη αίθουσα είναι το Εργαστήριο: Ακοολογίας – Αποκαταστατικής Ακοολογίας και στο δεύτερο το Εργαστήριο: Νέες τεχνολογίας στη Λογοθεραπεία

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το Τμήμα είναι εξοπλισμένο με των απαραίτητο εξοπλισμό με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών. Συγκεκριμένα το Τμήμα διαθέτει και λειτουργεί τον παρακάτω εξοπλισμό:

ακοολογικό θάλαμο,
διαγνωστικό ακοομετρητή,
τυμπανομετρητή,
ρινομανόμετρο.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Το Τμήμα έχει προμηθευτεί και έχει εγκαταστήσει εξειδικευμένο λογισμικό για το Εργαστήριο Νέες Τεχνολογίες στη Λογοθεραπεία. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται το Σύστημα Ανάλυσης Ήχου και το Σύστημα Ανάλυσης Φωνητικών παραμέτρων .

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

Το Τμήμα έχει προμηθευτεί και χρησιμοποιούνται δέκα (10) διαφορετικά εκπαιδευτικά τεστ αξιολόγησης και διάγνωσης. Επίσης χρησιμοποιούνται αρκετά προπλάσματα για τα μαθήματα της Ανατομίας, Παιδιατρικής και Νευρολογίας.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ

Στο Τμήμα λειτουργεί από το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2011-2012 σύγχρονος χώρος διάγνωσης και θεραπείας σε άτομα που παρουσιάζουν προβλήματα στην ομιλία και στο λόγο. Στην Κλινική εκπαιδεύονται με την παρουσία εργαστηριακών συνεργατών του Τμήματος και την εποπτεία της Υπεύθυνης της Κλινικής οι σπουδαστές/στριες του 5ου, 6ου και 7ου εξαμήνου στα μαθήματα Κλινική 1, 2 και 3

Η Κλινική αποτελείται από επτά (7) χώρους, οι οποίοι διαθέτουν εξωτερική οπτική επαφή με διπλό καθρέπτη και εγκατεστημένη μικροφωνική εγκατάσταση ώστε να ακούγεται η συνεδρία από την έξω πλευρά μέσω διακόπτη.

Το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2012-2013 είχαν σε εβδομαδιαία βάση 45 παιδιά και 3 ενήλικες συνεδρίες με σκοπό την αποκατάσταση προβλημάτων ομιλίας και λόγου.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Κλινική είναι ΔΩΡΕΑΝ.

(Το αντίστοιχο Τμήμα στο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ δεν διαθέτει Κλινική για τα αντίστοιχα μαθήματα).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Τμήμα καλύπτει τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας με έκτακτο διδακτικό προσωπικό, διότι η προκήρυξη θέσεων μόνιμου ΕΠ σταμάτησε με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας προς το τέλος του 2009.

Με το υπ’ αριθμό 43603/14.04.2009 έγγραφο του Υπουργείο Παιδείας καλείται το ΑΤΕΙ Καλαμάτας για την υποβολή προτάσεων προς το Υπουργείο για την έγκριση προκύρηξης μέχρι τριών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Τον Οκτώβριου του 2009 το Συμβούλιο του ΑΤΕΙ Καλαμάτας έχει καθορίσει τις τρεις θέσεις Ε.Π.

Για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2012-2013 από τους 28 διδάσκοντες στο Τμήμα, οι 3 είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, οι 14 κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

Οι ακαθάριστες αποδοχές του συνόλου του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος για το ακαδ. έτος 2011-2012 ήταν 123.797,66 ευρώ. (αναγωγή σ ε12 μήνες 10.316,42 ευρώ).

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του Τμήματος, έχουν διεξαχθεί:

· δύο (2) ημερίδες της ΠΑΛΟ (Πανελλήνια Λογοθεραπευτική Οργάνωση) με μεγάλη συμμετοχή σπουδαστών, πολιτών, αλλά και επιστημονικών, επαγγελματικών φορέων της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Ιατρικοί σύλλογοι κλπ) από την πόλη της Καλαμάτας, πράγμα που αποδεικνύει την κοινωνική προσφορά της λειτουργίας του Τμήματος.

· ένα (1) συνέδριο. 12ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

· ΔΩΡΕΑΝ συνεδρίες σε 48 άτομα στους χώρους της Κλινικής και σε 100 σε άλλες συνεργαζόμενες δομές στην πόλη της Καλαμάτας, όπως:

Συνεργαζόμενοι φορείς (Σχολικές Μονάδες):

· Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (4)

· Νηπιαγωγεία (2)

· Δημοτικά Σχολεία (2)

· Ειδικό Σχολείο Καλαμάτας

· Σχολεία, Νοσοκομείο,

Συνεργαζόμενοι φορείς (Ιδιωτικός τομέας):

· Κέντρο Αποκατάστασης και Θεραπείας ΔΙΑΠΛΑΣΗ

· Εκπαιδευτήρια ΜΠΟΥΓΑ

Συνεργαζόμενοι φορείς (Δημόσιοι φορείς):

· Νοσοκομείο Καλαμάτας (Παθολογική, Νευρολογική και ΩΡΛ Κλινική)

· Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καλαμάτας

· ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Καλαμάτας

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, περίπου 80 σπουδαστές του Τμήματος επισκέπτονταν, σε εβδομαδιαία βάση, τους συνεργαζόμενους φορείς (όπως παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα) με τη συνοδεία καθηγητών τους.

Στις παραπάνω δομές γίνεται διάγνωση και θεραπεία σε προβλήματα ομιλίας και λόγου σε παιδιά και ενήλικες. Το προηγούμενο εξάμηνο περίπου 100 άτομα (σε σχολεία, νοσοκομείο, κλπ) αξιολογούνταν και θεραπεύονταν από σπουδαστές του Τμήματος με τη συνοδεία καθηγητών τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο Νοσοκομείο Καλαμάτας οι μοναδικές παρεμβάσεις που γίνονται σε άτομα που χρήζουν βοήθεια, είναι από τους σπουδαστές του Τμήματος Λογοθεραπείας.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Οι ενεργοί σπουδαστές/στριες του Τμήματος παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα

1ο έτος 118

2ο έτος 105

3ο έτος 86

4ο έτος 81

Σύνολο 390

Το σύνολο των παραπάνω σπουδαστών βρίσκονται καθημερινά στο ΤΕΙ και παρακολουθούν τα μαθήματα τους. Τα μόρια πρόσβασης τους στο Τμήμα είναι από 16.500 έως 13.500 μονάδες

Το Τμήμα θα έχει τους πρώτους πτυχιούχους το φθινόπωρο του 2013.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος καλύπτει τις πλέον σύγχρονες ανάγκες της επιστήμης και των αναγκών του κλάδου.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:

· Σε Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), 7 (επτά) ποσοστό 17,94% του συνόλου των 39 μαθημάτων.

· Σε Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), 14 (δέκα τέσσερα) ποσοστό 35,89% του συνόλου των 39 μαθημάτων.

· Σε Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ), 13 (δέκα τρία) ποσοστό 33,33% του συνόλου των 39 μαθημάτων.

· Σε Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας, Ανθρωπιστικών (ΔΟΝΑ) 5 (πέντε) ποσοστό 12,82% του συνόλου των 39 μαθημάτων.

Επίσης υπάρχουν τρεις τύποι μαθημάτων:

· Τα Υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία ο σπουδαστής/η σπουδάστρια του Τμήματος θα πρέπει να τα παρακολουθήσει και να τα ολοκληρώσει επιτυχώς.

· Τα μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά. Τα μαθήματα αυτά είναι τέσσερα (4) και ο σπουδαστής/η σπουδάστρια του Τμήματος θα πρέπει να επιλέξει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα (1) μάθημα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Λογοθεραπείας έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα (ΦΕΚ 82/18-04-2002)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

§ Πρόκειται για Τμήμα, που συνήθως, ανήκει στις πρώτες επιλογές των σπουδαστών του, όταν αυτοί υποβάλουν το μηχανογραφικό τους. Αυτό σημαίνει ότι το Τμήμα έχει μεγάλη ζήτηση και ως εκ τούτου και υψηλή βάση πρόσβασης.

§ Το μεγαλύτερο ποσοστό των σπουδαστών συμμετέχει καθημερινά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

§ Για τα τρία χρόνια λειτουργίας του, έχουν γίνει αρκετές διαλέξεις με πρωτοβουλία των διδασκόντων σε εξειδικευμένα θέματα με τη συμμετοχή ενδιαφερομένων από την πόλη της Καλαμάτας και με εισηγητές εξειδικευμένους επιστήμονες.

§ Η κινητικότητα σπουδαστών στο πλαίσιο του ERASMUS έχει πολύ θετικά αποτελέσματα (προβολή του Ιδρύματος, μόνιμες συνεργασίες κλπ) λόγω του υψηλού βαθμού γλωσσομάθειας των σπουδαστών του Τμήματος. Έως και σήμερα 2 διδάσκοντες και 3 σπουδάστριες του Τμήματος έχουν μεταβεί σε Πανεπιστήμιο της Ολλανδίας και της Κύπρου στο πλαίσιο του ERASMUS. Επίσης από το επόμενο εξάμηνο σπουδάστρια του Τμήματος θα υλοποιήσει την Πρακτικής της Άσκηση σε αντίστοιχη Κλινική Ομιλίας και Λόγου σε Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

· Το Τμήμα Λογοθεραπείας αξιολογείται και έδωσε στοιχεία που καταγράφηκαν στη Συνοπτική Απογραφική Έκθεση του Ιδρύματος για το ακαδ. έτος 2011-2012 και εστάλη στην ΑΔΙΠ.

Πιστεύουμε ότι το Τμήμα Λογοθεραπείας έχει βρει το βηματισμό του και έχει να προσφέρει τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στο σύνολο της χώρας. Πιστεύουμε ότι για το σύντομο διάστημα λειτουργίας του θα έπρεπε να χαρακτηριστεί σαν Τμήμα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ, διότι:

1. Έχει αποδοχή και είναι ελκυστικό για τους σπουδαστές

2. Έχει σύνδεση με την τοπική κοινωνία και οικονομία

3. Επιτελεί σε υψηλό επίπεδο επιστημονικό (εκπαίδευση με σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών και σύγχρονο εξοπλισμό) και κοινωνικό έργο (δωρεάν συνεδρίες σε άτομα με προβλήματα ομιλίας και λόγου).

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...