Κυβέρνηση της Αριστεράς και αυτοδιοίκηση

Αυτοδιοικητικός Παράπλους

Sharing is caring!

η αυτοδιοίκηση θα αποτελέσει βασικό παράγοντα στήριξης του κοινωνικού κράτους και φορέα παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης.

Πηγή: Κυβέρνηση της Αριστεράς και αυτοδιοίκηση