Χωρίς συζήτηση με την κοινωνία Οι αλλαγές που εισηγείται η ΠΕΔ Πελοποννήσου για τον Καλλικράτη

πιο μαύρο “καλλικράτη” ζητάει η Π.Ε.Δ Πελοποννήσου Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012, στην Τρίπολη, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για την πρόταση τροποποίησης του ν. 3852/2010. Οι προτάσεις αυτές υιοθετήθηκαν όμως  χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική συζήτηση με την κοινωνία και τα συλλογικά όργανα των δήμων […]

Όλο το άρθρο