Ημερήσιο αρχείο: 21 Αυγούστου, 2012

ΘΑΡΡΟΣ: Αλλάζουν μορφή οι νησίδες σε Ακρίτα και Φιλελλήνων

ΘΑΡΡΟΣ: Αλλάζουν μορφή οι νησίδες σε Ακρίτα και Φιλελλήνων

Ενστάσεις ΔΙΚΤΥΟΥ Στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, η κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του πρόχειρου ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού «Φυτεύσεις και διαμορφώσεις νησίδων της πόλης»,...