• Χωρίς κατηγορία

Πίνακας με τις αποδοχές Στελεχών της Αυτοδιοίκησης, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Sharing is caring!

 

 

Πίνακας  με τον  οποίο μειώνονται οι αποδοχές των Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Στελεχών της Αυτοδιοίκησης. Δείτε  σχετικό πίνακα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με τις αποδοχές τους όπως ίσχυαν πριν την Υπουργική Απόφαση και όπως διαμορφώνονται μετά την υπογραφή της. Αλλαγές θα υπάρξουν και στις αποδοχές των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών κλπ του Δήμου, οι οποίες καθορίζονται βάσει των αποδοχών των υπαλλήλων ειδικών θέσεων Α’ βαθμού.

Κατηγορία

Ισχύουσες αποδοχές (Μικτές μηνιαίες) Νέες αποδοχές (Μικτές μηνιαίες)
Γενικός Γραμματέας Υπουργείου 5.856,08 5.000,00
Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 5.856,08 5.000,00
Περιφερειάρχης 5.270,47 4.500,00
Αντιπεριφερειάρχης 3.952,85 3.375,00
Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου 2.635,24 2.250,00
Δήμαρχος (Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων) 5.270,47 4.500,00
Δήμαρχος (Δήμος 20.000 – 100.000 κατοίκων) 4.216,38 3.600,00
Δήμαρχος (Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων) 3.162,28 2.700,00
Αντιδήμαρχος (Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων) 2.635,24 2.250,00
Αντιδήμαρχος (Δήμος 20.000 – 100.000 κατοίκων) 2.108,19 1.800,00
Αντιδήμαρχος (Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων) 1.581,14 1.350,00
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων) 2.108,19 1.800,00
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Δήμος 20.000 – 100.000 κατοίκων) 1.686,55 1.440,00
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων) 1.264,91 1.080,00
Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου 4.871,30 4.250,00
Α΄ Ειδικών Θέσεων 2.785,00 2.240,00
Β΄ Ειδικών Θέσεων 2.582,00 2.080,00

 

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...