Μπιτσάνης Ηλίας: Σε κίνδυνο η δημοκρατία στην αυτοδιοίκηση

“Ελευθερία” Σάββατο, 04 Αυγούστου 2012 13:28 Πριν από 7 χρόνια (για την ακρίβεια στις 24-3-2005) στη στήλη αυτή είχαμε χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά τον όρο “δικτατορία της πλειοψηφίας”, σχολιάζοντας την κατάσταση που διαμορφωνόταν στα όργανα της αυτοδιοίκησης. Και παρατηρούσαμε ότι αυτή συνδεόταν με “φαινόμενα εκτροπής από τον πολιτικό, νομικό και θεσμικό πολιτισμό, τόσο στο εσωτερικό […]

Όλο το άρθρο