• Χωρίς κατηγορία

Εναλλακτικές προσεγγίσεις για τα συστήματα διαχείρισης συλλογής των στερεών απορριμμάτων του δήμου Καλαμάτας.

Sharing is caring!

 «Κατασκευή υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε διάφορα σημεία της πόλης» στην Καλαμάτα 

  O Δήμος Καλαμάτας υπέβαλε πρόταση για ένταξη στο Πράσινο Ταμείο, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση»  2012-2015, στο μέτρο «βελτίωση αστικού εξοπλισμού»  το έργο: «κατασκευή υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε διάφορα σημεία της πόλης» στην Καλαμάτα, προϋπολογισμού 759.975,49 €. Συγκεκριμένα, προτείνεται η χρηματοδότηση κατασκευής και εγκατάστασης 131 υπόγειων κάδων. Με βάση την εμπειρία της κατασκευής των 18 σημείων συλλογής στο δήμο Καλαμάτας είναι αναγκαίο  να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος για τους στόχους της διαχείρισης των απορριμμάτων μετά τη συλλογή με το πώς συνδέεται με τη διαχείριση της συλλογής τους. Από την κατασκευή των  ονομαζόμενων  πέτρινων «πηγαδιών» όπως ονομάζονται οι πέτρινες κατασκευές που καλύπτουν τους κάδους των απορριμμάτων που έγιναν από δημοτικούς πόρους πρέπει να βγουν προσεκτικά τα συμπεράσματα για τα επόμενα βήματα. Με ευκαιρία της συζήτησης η αποδιδόμενη  συμβολική ονομασία «πηγάδι»δεν είναι καλή και δεν έχει σχέση με το σκοπό και τη χρήση της κατασκευής. Το «πηγάδι» έχει άλλη σηματοδότηση στην οικολογία παραπέμπει  συνειρμικά  στο φυσικό περιβάλλον, δυστυχώς του παρελθόντος,  και την ικανότητα η γη να λύνει  βασικές ανάγκες  για την επιβίωση του ανθρώπου όπως είναι η παροχή νερού. Ιδιαίτερα στη πόλη της Καλαμάτας , πέραν  των προηγούμενων σκέψεων,  αλλοιώνουν χωρίς να υπάρχει ανάγκη   τη συλλογική μνήμη για την εικόνα της πόλης του χτες με  την πληθώρα των διάσπαρτων πηγαδιών που υπήρχαν σε κάθε γειτονιά μέχρι και πριν 50 χρόνια. Μπορεί να μην είναι μείζονος σημασίας .  Δεν μπορεί ένα σύστημα που μισο-υπογειοποιεί σύμμικτα αστικά απορρίμματα μέσω έστω μη επίσημης έστω μιας αργκό ορολογίας να παραπέμπει σε έννοιες φυσικών αγαθών όπως το πόσιμο νερό.   Όταν μάλιστα ο προσανατολισμός της δημοτικής αρχής είναι στραμμένος στην διατήρηση των σύμμικτων απορριμμάτων δεν  βοηθά τον διαχωρισμό τους από τα οργανικά που είναι το οικολογικό  και  σήμερα το οικονομικό αίτημα της εποχής μας . Οι εικόνες που παρατίθενται  δείχνουν εναλλακτικές πρακτικές  διαχείρισης και ιδέες  για την ουσιαστική υπογειοποίηση και διαχωρισμό των αστικών απορριμμάτων αλλά και λύσεις αισθητικά πιο προσεγμένες. Οι  πέτρινες κατασκευές ταιριάζουν περισσότερο να αναπτύσσονται στο ιστορικό κέντρο και γύρω από αυτό. προδιαγραφών των κατασκευών και το κόστος αυτών των κατασκευών με περιγραφόμενες. Η ουσία της κριτικής μας για το νέο πρόγραμμα των πέτρινων κατασκευών σαν κάλυψη των κάδων απορριμμάτων με την μισο- υπογειοποίηση τους την παραθέτουμε πιο κάτω.

Τα σημεία συλλογής  της μισο-υπογειοποίησης των κάδων των απορριμμάτων και οι επικρατούσες αντιλήψεις για την διαχείριση των αστικών απορριμμάτων .

  Η προσπάθεια που καταβάλλεται για την μισο υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων είναι γενικά σε θετική κατεύθυνση γιατί βελτιώνει την εμφάνιση του συστήματος αποκομιδής των απορριμμάτων στα σύμμικτα οικιακά απόβλητα και περιορίζει εν μέρει το χώρο των κάδων βελτιώνει την σημερινή εικόνα των κάδων  γενικά όμως η συγκεκριμενοποίηση της υλοποίησης της κατεύθυνσης αυτής παρουσιάζει  και σοβαρά μειονεκτήματα και αδυναμίες :

  1. Σε επίπεδο στόχων. Δημιουργεί δίκτυο σύμμικτων απορριμμάτων πράγμα που δεν βοηθά στον διαχωρισμό των οργανικών και το διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.  Η απομάκρυνση των οργανικών χωριστά από τα σύμμεικτα θα πρέπει να είναι πάντα στους επιδιωκόμενους στόχους και προγράμματα.
  2. Σε επίπεδο κόστους. Τα σύμμεικτα απορρίμματα ανεβάζουν υψηλά το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων με μηχανική διαλογή. Θα εμποδίζουν συστήματα χειροδιαλογής για την απομάκρυνση των ανακυκλώσιμων πριν τη μηχανική επεξεργασία τους  γιατί αυξάνουν τον χρόνο ζυμώσεων στο κάδο λόγω της αύξησης του χρόνου  παραμονής  σε αυτούς.
  3. Οι μπλε κάδοι των ανακυκλώσιμων δεν υπογειοποιούνται παραμένουν δίπλα από τα σύμμεικτα γιατί οι  πέτρινες κατασκευές καταλαμβάνουν  χώρο και έχουν σημαντικό κόστος για να γίνουν και για τα δύο.
  4. Σε επίπεδο αισθητικής και διαμόρφωσης της εικόνας. Οι  πέτρινες κατασκευές ταιριάζουν περισσότερο στο ιστορικό κέντρο και ταιριάζουν να κατασκευάζονται στις περιοχές αυτές. Δεν πρέπει να διασπείρονται σε όλη την πόλη χωρίς να υπολογίζεται η αισθητική ισορροπία σε σχέση με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των χώρων που τοποθετούνται. Το «χωριατέ στύλ»- πέτρα κεραμίδι κλπ – δεν ενδείκνυται για όλες τις περιοχές της πόλης και πρέπει να εργαζόμαστε σταθερά να βοηθάμε να υπάρχει  το ξεχωριστό ύφος της κάθε περιοχής.
  5. Το υπέργειο τμήμα του κάδου είναι ογκώδες.
  6. Δεν είναι εύκολο να τοποθετηθεί ειδικός μοχλός για να ανασηκώνεται το καπάκι του κάδου χωρίς να έρχεται σε επαφή ο χρήστης με τον κάδο.
  7. Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης πρέπει να γίνεται προσεκτικότερος σχεδιασμός που να εξοικονομεί πόρους μεγιστοποιώντας τα οφέλη σε περισσότερες περιοχές του δήμου.
  8. Η υπογειοποίηση των κάδων για τα ανακυκλώσιμα και τα διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά ενισχύει την προσπάθεια  της πόλης για οικονομικότερη και οικολογική διαχείριση των απορριμμάτων.

 

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...