Ημερήσιο αρχείο: 3 Αυγούστου, 2012

Εναλλακτικές προσεγγίσεις για τα συστήματα  διαχείρισης συλλογής των στερεών απορριμμάτων του δήμου Καλαμάτας.

Εναλλακτικές προσεγγίσεις για τα συστήματα διαχείρισης συλλογής των στερεών απορριμμάτων του δήμου Καλαμάτας.

 «Κατασκευή υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε διάφορα σημεία της πόλης» στην Καλαμάτα    O Δήμος Καλαμάτας υπέβαλε πρόταση για ένταξη στο Πράσινο Ταμείο, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση»  2012-2015, στο μέτρο «βελτίωση αστικού εξοπλισμού»  το...