• Χωρίς κατηγορία

ΔΕΗ: «ΚΑΠΕΛΟ» 4 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΔΕΥΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Sharing is caring!

20/07/2012 ΔΕΗ: «ΚΑΠΕΛΟ» 4 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΔΕΥΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Με ένα παλιό αίτημα της Ένωσης ΔΕΥΑ (χρονολογείται από το 2009) θα βρεθεί αντιμέτωπος ο νέος Υπουργός Περιβάλλοντος Ευάγγελος Λιβιεράτος: τη μεταφορά του τιμολογίου των ΔΕΥΑ από την κατηγορία της γενικής χρήσης  σε αυτήν της βιομηχανικής χρήσης. Παρά τις συνεχείς επιστολές της ΕΔΕΥΑ στη ΔΕΗ και στους αρμόδιους υπουργούς μέχρι σήμερα δεν έχει επιλυθεί το θέμα. Άλλωστε, αυτό ζήτησε πρόσφατα και η Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥΑ, που συνεδρίασε στις 12 και 13  Ιουλίου στη Χίο.

Οι αριθμοί «μιλούν» από μόνοι τους
Οι ΔΕΥΑ για τις κιλοβατώρες που «καίνε» και χρεώνονται με τιμολόγιο γενικής χρήσης πληρώνουν συνολικά -κατά μέσο όρο- 27.173.661,6274 ευρώ, ενώ εάν είχαν ενταχθεί στο καθεστώς του βιομηχανικού τιμολογίου θα γλίτωναν 4.022.212,68254 ευρώ και θα πλήρωναν23.151.448,9449 ευρώ. Το «γλίτωναν», βέβαια, σε αυτήν την περίπτωση δεν αφορά μόνο στις ΔΕΥΑ, αλλά και στους ίδιους τους καταναλωτές, διότι με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν οι Επιχειρήσεις να εφαρμόσουν, για παράδειγμα, το κοινωνικό τιμολόγιο που θεσπίστηκε με τον «Καλλικράτη 2».

Η ΕΔΕΥΑ, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να μειωθεί το τιμολόγιο της ΔΕΗ, απευθύνθηκε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, και ύστερα από παραίνεσή της συγκέντρωσε στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας των ΔΕΥΑ ώστε το αίτημά της να είναι πιο πειστικό και τεκμηριωμένο. Με βάση συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, συγκεντρώθηκαν στοιχεία κατανάλωσης από 115 ΔΕΥΑ, σύμφωνα με τα οποία οι ετήσιες καταναλώσεις ενέργειας, για το σύνολο των ΔΕΥΑ είναι:

 • Χαμηλή τάση – διαφορά 8,1%:
  Εμπορικό (γραφεία, καταστήματα, κοινόχρηστα κ.λπ.) 0,09300 kWh.
  Βιομηχανικό (εργαστήρια, μικρές βιοτεχνίες, συνεργεία κ.λπ.) 0,08548 kWh.
 • Μέση τάση – διαφορά 10%:
  Εμπορικό 0,01790.
  Βιομηχανικό 0,00691.

 Υδρογεωτρήσεις, αντλιοστάσια ύδρευσης:
Μέση τάση: 84.181.589,00 kWh (με το εμπορικό συνολικά οι ΔΕΥΑ πληρώνουν 1.506.580,4431 ευρώ, ενώ εάν είχαν βιοχηχανικό θα πλήρωναν 581.694,77999 ευρώ)

Χαμηλή τάση: 160.089.900,00 kWh (με το εμπορικό συνολικά οι ΔΕΥΑ πληρώνουν 14.888.360,7 ευρώ, ενώ εάν είχαν βιοχηχανικό θα πλήρωναν 13.684.484,652 ευρώ).

 Αποχέτευση ακαθάρτων (βιολογικοί καθαρισμοί, αντλιοστάσια αποχέτευσης ακαθάρτων, τηλεθέρμανση, αφαλάτωση):
Μέση τάση: 107.127.117,00 kWh (με το εμπορικό συνολικά οι ΔΕΥΑ πληρώνουν 1.917.575,3943 ευρώ, ενώ εάν είχαν βιοχηχανικό θα πλήρωναν 740.248,37847 ευρώ)

Χαμηλή τάση: 95.281.130,00 kWh (με το εμπορικό συνολικά οι ΔΕΥΑ πληρώνουν 8.861.145,09 ευρώ, ενώ εάν είχαν βιοχηχανικό θα πλήρωναν 8.144.630,9924 ευρώ).

Τα σενάρια που εξετάστηκαν αφορούσαν στην αλλαγή των τιμολογίων:

1) από τιμολόγιο γενικής χρήσης σε αγροτικής χρήσης – αποστράγγισης για τις υδρογεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια ύδρευσης, και

2) σε βιομηχανικής χρήσης χαμηλής τάσης για την αποχέτευση.

Ειδικότερα, στις παραπάνω καταναλώσεις εάν γίνει αλλαγή στο τιμολόγιο:

-Για τις υδρογεωτρήσεις και αντλιοστάσια ύδρευσης, από τιμολόγιο γενικής χρήσης σε αγροτικής χρήσης αποστράγγισης Τ-33Α/ΜΤ, οι εκπτώσεις οι οποίες επιτυγχάνονται για τις ΔΕΥΑ είναι:

 • Μέση τάση 25-30%.
 • Χαμηλή τάση άνω του 39,83%.

 Για την αποχέτευση ακαθάρτων (βιολογικοί καθαρισμοί, αντλιοστάσια αποχέτευσης ακαθάρτων, τηλεθέρμανση, αφαλάτωση), από τιμολόγιο γενικής χρήσης χαμηλής τάσης (Γ22) σε βιομηχανικής χρήσης χαμηλής τάσης (Γ22/Β) οι εκπτώσεις οι οποίες επιτυγχάνονται για τις ΔΕΥΑ είναι της τάξης:

 • Μέση τάση 17,50%.
 • Χαμηλή τάση άνω του 12,80%.

Τι λέει η ΔΕΗ
Η απάντηση της ΔΕΗ, που σήμερα παραπαίει λόγω «χασούρας», στο συγκεκριμένο αίτημα της ΕΔΕΥΑ η ίδια: Δεν προτίθεται να προχωρήσει σε τιμολόγηση των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας των αντλιοστασίων και των βιολογικών καθαρισμών των ΔΕΥΑ με βιομηχανικό τιμολόγιο διότι:

 • Τα αντλιοστάσια και οι βιολογικοί καθαρισμοί των ΔΕΥΑ δεν υπάγονται στις βιομηχανικές δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Η εφαρμογή μειωμένου τιμολογίου για τις ΔΕΥΑ θα ευνοούσε τιμολογιακά τις ΔΕΥΑ σε βάρος των υπόλοιπων καταναλωτών και θα είχε αρνητική επίδραση στα -ήδη προβληματικά- έσοδα της ΔΕΗ.
 • Οποιαδήποτε μεταβολή στα τιμολόγια της ΔΕΗ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία εγκρίνεται από τον υπουργό Ανάπτυξης έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση της ΔΕΗ και γνωμάτευση από τη ΡΑΕ.

Τι απαντά η ΕΔΕΥΑ
Η απάντηση της ΕΔΕΥΑ σαφής ως προς την άρνηση της ΔΕΗ: όπως λένε πηγές από την Ένωση στηνaftodioikisi.gr «τα συγκεκριμένα επιχειρήματα της ΔΕΗ αγνοούν δεδομένα που αφορούν στιςΔΕΥΑ της χώρας μας». Ειδικότερα:

1. Αναφορικά με τις τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και τα διυλιστήρια, οι ανωτέρω εγκαταστάσεις και τα αντλητικά συγκροτήματα που είναι αναγκαία για τη μεταφορά πόσιμου νερού και λυμάτων υπάγονται στον Ν. 2516/8.8.97 (ΦΕΚ 159 άρθρο 2α) σύμφωνα με τον οποίο “Βιομηχανία νοείται η τεχνοοικονομική μονάδα που με μηχανικά, χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιεί την μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών (λύματα) προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται (καθαρό νερό για άρδευση και στερεά ως εδαφοβελτιωτικό)”.

»Μάλιστα η βιομηχανική δραστηριότητα των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων των ΔΕΥΑ αποδεικνύεται από τη σχέση πρώτης ύλης (λύματα) και τελικού προϊόντος (νερό) με ενδιάμεση χημική και μηχανική επεξεργασία (αντλίες, δεξαμενές, χημικά κ.λπ.). «Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι ηισχύουσα νομοθεσία δεν καλύπτει τις ΔΕΥΑ με τη χορήγηση βιομηχανικού τιμολογίου, αλλάθεωρούμε ότι το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί άμεσα με νομοθετική τροποποίηση, ώστε νακαθιερωθεί βιομηχανικό τιμολόγιο για τους λογαριασμούς των εγκαταστάσεων επεξεργασίαςλυμάτων των ΔΕΥΑ, τα αντλιοστάσια, τις υδρογεωτρήσεις και τα διϋλιστήρια», σημειώνει η πηγή από τη ΕΔΕΥΑ στην ιστοσελίδα.

2. Η χρέωση των ΔΕΥΑ από τη ΔΕΗ με τιμολόγιο γενικής χρήσης «είναι άδικη διότι οι ΔΕΥΑ είναικοινωφελείς επιχειρήσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα». Θα πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι ΔΕΥΑ έχουν κατασκευάσει υποδομές ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας και συμβάλλουν σημαντικά τόσο στην προστασία της δημόσιας υγείας όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη γενικότερα.

«Δίχως τις ΔΕΥΑ, η Ελλάδα θα οδηγούνταν με μαθηματική ακρίβεια στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιαπαράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Επιπλέον, η υιοθέτηση μειωμένου τιμολογίου για τιςΔΕΥΑ δεν θα τις ευνοούσε σε βάρος των υπόλοιπων καταναλωτών, αφού οι ΔΕΥΑ όνταςεπιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως προκύπτει τόσο από το αντικείμενό τους όσο και απότον ιδρυτικό τους νόμο (Ν. 1069/80), δεν εξομοιώνονται με τους υπόλοιπους καταναλωτές, καιεπομένως πρέπει να τύχουν ειδικής μεταχείρισης που θα διευκολύνει το κοινωφελές τους έργο. Οιεπιπτώσεις στα έσοδα της ΔΕΥΑ θα υπάρξουν ασφαλώς, αλλά θεωρούμε ότι η ΔΕΗ διαθέτειμηχανισμούς προσαρμογής της τιμολογιακής της πολιτικής ώστε να ελαχιστοποιήσει τις απώλειεςεσόδων της», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά από την πηγή.

Να σημειωθεί ότι τον τελευταίο καιρό κάποιες ΔΕΥΑ έχουν περιέλθει σε αδυναμία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους προς τη ΔΕΗ με ορατό τον κίνδυνο διακοπής του ρεύματος, εξέλιξη που θα έχει ως συνέπεια εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο όπως οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων να σταματήσουν να λειτουργούν.

Ειδικότερα, τόσο η παραγωγή πόσιμου νερού (άντληση, διύλιση, αφαλάτωση) όσο και η επεξεργασία λυμάτων είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρες δραστηριότητες. Ειδικά όσον αφορά στην παραγωγή πόσιμου νερού παρατηρούνται μεγάλες διακυμάνσεις στο κόστος παραγωγής του π.χ. η αφαλάτωση απαιτεί υψηλή κατανάλωση ενέργειας με συνέπεια το κόστος παραγωγής να είναι εξαιρετικά υψηλό.

Οι ΔΕΥΑ «είναι παραγωγικές επιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα με υψηλή κατανάλωσηενέργειας. Παρ‘ όλα αυτά το τιμολόγιο που ισχύει γι‘ αυτές είναι το τιμολόγιο γενικής χρήσης, ενώείναι προφανές ότι οι καταναλώσεις ρεύματος στην παραγωγή νερού και την επεξεργασία λυμάτωνσε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να εξομοιωθούν με καταναλώσεις που προσιδιάζουν σε εμπορικέςχρήσεις», σημειώνει στην ιστοσελίδα η ίδια πηγή από την ΕΔΕΥΑ.

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...