• Χωρίς κατηγορία

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Β. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗ, Δ. ΜΠΑΚΑ 23/5/2012

Sharing is caring!

Η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Καλαμάτας γίνεται με χρήματα που προορίζονταν για άλλες, υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης, υπογραμμίζουν σε τεκμηριωμένη παρέμβασή τους οι τέως δημοτικοί σύμβουλοι Βασίλης Κοσμόπουλος, Παναγιώτης Παπαμικρούλης και Δημήτρης Μπάκας (Ανθρώπινη και Όμορφη Πόλη).

Όπως σημειώνουν, την παρέμβασή τους προκάλεσαν οι επανειλημμένες αναφορές του δημάρχου ότι με τα χρήματα που γίνεται η ανάπλαση δεν υπήρχε καμία δυνατότητα να γίνει κάποιο άλλο έργο, κάτι που αποδεικνύουν ότι δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια.
Η παρέμβαση τους έχει ως εξής: «Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Δήμαρχος επανέλαβε για πολλοστή φορά ότι το έργο της Ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας της Καλαμάτας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναπλάσεις και υποστήριξε ότι τα κονδύλια αυτά δεν μπορούσαν να διατεθούν για την αναβάθμιση περιοχών στις παρυφές της πόλης. Στόχος προφανώς του κ. Δημάρχου ήταν αφενός να αποκρύψει την αλήθεια από τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους συνδημότες μας και αφετέρου να διασκεδάσει τον διαρκώς ογκούμενο προβληματισμό για την ανάγκη εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε.
Ως συμμετέχοντες το 2010 στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έλαβε την απόφαση για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας, και ως Δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι πάλεψαν ώστε τα χρήματα των αστικών αναπλάσεων να μη χρησιμοποιηθούν στο συγκεκριμένο έργο αλλά να κατευθυνθούν στις υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης μας, οφείλουμε έστω και για ιστορικούς λόγους να αποκαταστήσουμε την αλήθεια.
Όπως είναι γνωστό η Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας χρηματοδοτείται από τη δράση: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον από το Μάιο του 2010 οδηγό του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 αναφέρεται στη σελ. 7 παρ. 4.1 ότι κάθε ΟΣΑΑ εκτός από την αειφόρο ανάπτυξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος οφείλει να «στοχεύσει στην αναζωογόνηση των ιδιαίτερα υποβαθμισμένων γειτονιών, στην πρόνοια για την κοινωνική συνοχή και στην αποφυγή φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, σε θύλακες του αστικού κέντρου». Ως επιλεγμένες περιοχές παρέμβασης μάλιστα αναφέρονται κατά σειρά προτεραιότητας οι εξής (σελ. 7 παρ. 4.2.1 ιδίου οδηγού):
Α) Περιοχές κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας.
Β) Περιοχές απότομης αλλαγής χρήσεων γης και δημιουργίας νέου αστικού χώρου (περιοχές με υπό διαμόρφωση ή ήδη διαμορφωμένο αστικό χώρο, οι οποίες παρουσιάζουν: έλλειψη βασικών υποδομών και προσπελασιμότητας, έλλειψη ελευθέρων και διαμορφωμένων κοινόχρηστων χώρων και αντικρουόμενες δραστηριότητες και χρήσεις γης.
Γ) Περιοχές αυθαίρετης δόμησης οι οποίες εντάχθηκαν εκ των υστέρων στο σχέδιο πόλης.
Δ) Περιοχές αστικής απαξίωσης (η απαξίωση μπορεί να οφείλεται στη σημαντική συγκέντρωση εγκαταλελειμμένων κτιρίων και αποθηκευτικών χώρων, στην κακή κατάσταση του οδικού δικτύου κλπ).
Ε) Ιστορικά κέντρα πόλεων.
Τέλος στη σελ. 8 στην παρ. 4.2.2 αναφέρει, πάντα ο ίδιος οδηγός του υπουργείου, ότι δύναται να υποβληθεί ΟΣΑΑ για το σύνολο ενός αστικού κέντρου κυρίως για τα μικρά αστικά κέντρα με συνεκτικές οριζόντιες δράσεις.
Είναι πασιφανές επομένως ότι η ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας δεν εντάσσεται σε κάποια από τις προς επιλογήν περιοχές παρέμβασης πλην πιθανόν της τελευταίας και εφόσον βέβαια κατατάξουμε την πόλη μας στα μικρά αστικά κέντρα.
Ως ενδεικτικές δράσεις ενός Οργανωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης αναφέρονται στον οδηγό του Υπουργείου (σελ. 9 παρ. 4.4) οι εξής:
1. Η δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημοσίως κοινοχρήστων χώρων.
2. Ο εκσυγχρονισμός των δικτύων υποδομής (επέκταση αποχετευτικών δικτύων σε επεκτάσεις της πόλης και δικτύων ύδρευσης), δράσεις διαλογής ή και διαχείρισης στην πηγή απορριμμάτων και δράσεις ανακύκλωσης, συστήματα για την παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος).
3. Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
4. Η προώθηση της καινοτομίας και η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας.
5. Η βιώσιμη αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.
6. Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τοπικής αγοράς εργασίας.
7. Η προώθηση δυναμικών πολιτικών επιμόρφωσης και κατάρτισης, ιδιαίτερα για παιδιά και νέους.
8. Η προώθηση αποδοτικών και προσιτών συστημάτων αστικής μεταφοράς.
9. Η εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής (βελτίωση των υποδομών για την παροχή υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας: ΚΗΦΗ, ιατροκοινωνικά κέντρα, δημιουργία πολυδύναμων κτιριακών κέντρων και ιατρικών κέντρων αστικού τύπου, δημιουργία – επέκταση υποδομών φροντίδας παιδιών κλπ).
Είναι επομένως απολύτως ανακριβής η άποψη του κ. Δημάρχου ότι τα κονδύλια της Ανάπλασης της Κεντρικής πλατείας δεν μπορούσαν να διατεθούν για την αναβάθμιση περιοχών στις παρυφές της πόλης. Μάλιστα τον κ. Δήμαρχο διαψεύδουν και οι τότε αντιδήμαρχοι Ν. Μπασακίδης και Γ. Σπίνος οι οποίοι στην εισήγησή τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο με ημερομηνία 6 Αυγούστου 2010 αναφέρουν ως πρόταση για την ένταξη στο ΟΣΑΑ Καλαμάτας και «έργα διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων και υποδομών Ανατολικής Συνοικίας Καλαμάτας με δράσεις τη δημιουργία χώρων ελευθέρων – πρασίνου – παιδικές χαρές -στάθμευσης – δίκτυο πεζοδρόμων με τις απαιτούμενες υποδομές».
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του στρεβλού τρόπου λειτουργίας του πολιτικού μας συστήματος και της διοίκησης είναι και το γεγονός ότι στη μελέτη για το ΟΣΑΑ Καλαμάτας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ η μελετητική ομάδα στη σελίδα 52 αναφέρει ότι «οι περιοχές Ράχης, Αγίου Σίδερη, Καλυβίων, Αγίας Παρασκευής και Αγίου Κωνσταντίνου, κατά προτεραιότητα έχουν ανάγκη από αστική ανάπλαση ως υποβαθμισμένες ζώνες κατοικίας με προσθήκη εξοπλισμού, διεύρυνση των κοινοχρήστων χώρων του πρασίνου κ.α.», στη σελίδα 54 κάνοντας κυβίσθηση (κωλοτούμπα κατά το κοινώς λεγόμενο) προτείνει την Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας ως επιλεγμένη περιοχή.
Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να καταδείξει με τρόπο σαφή ότι τα χρήματα που δαπανώνται για την Ανάπλαση της Πλατείας θα μπορούσαν και έπρεπε να κατευθυνθούν σε δράσεις στις υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης καθώς στην παρούσα οικονομική συγκυρία η Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας μόνο ως έργο βιτρίνας μπορεί να χαρακτηρισθεί».

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...