• Χωρίς κατηγορία

” Καταστατικός χάρτης των Βρυξελλών ” για το ποδήλατο

Sharing is caring!

Kαταστατικό Χάρτη των Βρυξελλών .

 

“Η ποδηλασία συμβάλλει στους παρακάτω τομείς:

Πόλεις φιλικές προς τον δημότη, αποτελεσματικές αστικές συγκοινωνίες, μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, μείωση του θορύβου της κυκλοφορίας, υγιή σωματική δραστηριότητα, οδική ασφάλεια, καθαρό αέρα, η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, την εξοικονόμηση ορυκτών καυσίμων και τον βιώσιμο τουρισμό.

Με την ευκαιρία του συνεδρίου Velo-city® 2009 στις Βρυξέλλες . Οι συμμετέχουσες πόλεις δεσμεύονται να τηρήσουν τα παρακάτω:

 

α) Να θέσουν ως στόχο το μερίδιο των πολιτών που αξιοποιούν το ποδήλατο ως μέσω μεταφοράς μέσα στην πόλη να είναι τουλάχιστον 15% μέχρι το 2020 και να τεθούν νέοι στόχοι μεγαλύτερων ποσοστών στην περίπτωση που αυτός ο στόχος έχει ήδη επιτευχθεί.

β) Να θέσουν ως στόχο, μέχρι το έτος 2020, την μείωση κατά 50% των ποδηλάτων που διατρέχουν τον κίνδυνο ενός θανατηφόρου ατυχήματος.

γ) Να αναπτυχθεί μία πολιτική για τους χώρους στάθμευσης και για την αντιμετώπιση της κλοπής των ποδηλατών.

δ) Να συμμετέχουν και να δημιουργήσουν προγράμματα για την αύξηση της χρήσης του ποδήλατου για μεταφορά προς και από το σχολείο και στην εργασία.

ε) Να συμβάλουν στον βιώσιμο τουρισμό με επενδύσεις σε μέτρα για τη βελτίωση και την αύξηση του «ποδηλατοτουρισμού».

στ) Να συνεργαστούν στενά με τους συλλόγους ποδηλάτων, τους οργανισμούς πωλητών ποδηλατών, τις οργανώσεις της βιομηχανίας ποδηλάτων και άλλους αρμόδιους φορείς, όπως η τροχαία, σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες, αρχιτέκτονες και κατασκευαστές των έργων υποδομής για την επίτευξη των στόχων, και να καλέσουν όλες τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Η πόλη αυτή, μαζί με όλες τις άλλες πόλεις που υπογράφουν αυτή τη Συμφωνία, θα καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

α) Να θέσουν ως στόχο το μερίδιο των πολιτών που αξιοποιούν το ποδήλατο ως μέσω μεταφοράς μέσα στις πόλεις να είναι τουλάχιστον 15% μέχρι το 2020.

β) Να καθορίσει την θέση του Ευρωπαϊκού Αξιωματικού Ποδηλασίας στη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

γ) Να δημιουργήσει μια κοινοβουλευτική διακομματική ομάδα «Ποδηλασία» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

δ) Να θέσει ικανοποιητικούς προϋπολογισμούς στη διάθεση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την οικονομική υποστήριξη των πόλεων και των μη κυβερνητικών οργανισμών που προωθούν την ποδηλασία στην Ευρώπη.

Επιπλέον, οι υπογράφοντες της παρούσας Συμφωνίας καλούν όλες τις αρμόδιες αρχές σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα επίπεδα να προωθήσουν έντονα την ποδηλασία και να ενσωματώσει το ποδήλατο σε όλους τους τομείς της πολιτικής (υγεία, χωροταξία, διαχείριση της πόλης, οικονομία, κινητικότητα και κυκλοφορία, αναψυχή, αθλητισμός και τουρισμός).”

 

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...