Δε μπορεί να υπάρχουν αστυνομικοί μόνο για τους πολιτικούς και όχι για τους κατοίκους της υπαίθρου

Άρθρα -'Συνεντεύξεις - Παρεμβάσεις

Sharing is caring!

Δε μπορεί να υπάρχουν αστυνομικοί μόνο για τους πολιτικούς και όχι για τους κατοίκους της υπαίθρου.