• Χωρίς κατηγορία

Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής του δήμου Καλαμάτας για το Ε.Σ.Π.Α. (7/3/2012)

Sharing is caring!

 

Ειδικότερα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής:

 1. ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

Ξεκίνησε το έργο «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (Γ’ Φάση)».

Εντός της εβδομάδας ξεκινάει το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαμάτας».

Παραδόθηκε η χρηματοοικονομική μελέτη για την αναπαλαίωση – αξιοποίηση του

παλιού Ξενοδοχείου «Αχίλλειον» το οποίο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το

JESSICA. Την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται συνάντηση με τη Eurobank,

που έχει πάρει το διαγωνισμό για το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης.

Επίκειται η υποβολή της μελέτης για την ανάπλαση της οδού Φαρών στην

Περιφέρεια Πελοποννήσου.

 1. ΔΕΥΑΚ

Αναμένεται η αξιολόγηση της υποβληθείσας πρότασης με τίτλο « Αναβάθμιση – Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Καλαμάτας» συνολικού προϋπολογισμού 4.264.000,00 €

Υποβλήθηκε στις 31-10-2011 το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας» προϋπολογισμού 3.550.000,00 € συνολικού μήκους δικτύου 57.000 μέτρων. Έχει υπογραφεί η Προγραμματική Σύμβαση με τον Σύνδεσμο Ύδρευσης για το έργο «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα» και εκπονείται η σχετική μελέτη προϋπολογισμού 5.000.000,00 €

 1. ΨΗΦΙΑΚΗ        ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ενέταξε την πράξη «Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας, μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης – ευφυής μετακίνηση» με προϋπολογισμό 196.650,00 €. Έχουν συνταχθεί τα τεύχη δημοπράτησης και ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση τους. Έγινε η ενσωμάτωση των παρατηρήσεων και αναμένεται η έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής για τη δημοπράτηση.

 1. ΠΡΟΒΟΛΗ      ΤΑΫΓΕΤΟΥ

Αναμένεται η αξιολόγηση της υποβληθείσας πρότασης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση δράσεων Τουριστικής προβολής και ανάδειξης συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ορεινών περιοχών του Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογισμός 75.030,00 εκ των οποίων οι 22.509,00 € αποτελεί συμμετοχή του Δήμου.

 1. LEADER

Είναι έτοιμες οι μελέτες για την υλοποίηση έργων στο Ασπρόχωμα, στη Μικρομάνη, στον Άρι και στο Πήδημα και αναμένεται η προκήρυξη προκειμένου να υποβληθούν για έγκριση.

6.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κατά την αξιολόγηση της πρότασης διακρατικής συνεργασίας Μεσογειακού χώρου, στο οποίο συμμετέχουν πόλεις από Ιταλία – Γαλλία – Ισπανία και από την Ελλάδα η Καλαμάτα, με θέμα τη δημιουργία ενός δικτύου θεατρικής συμπαραγωγής με λυρικό περιεχόμενο, εγκρίθηκε για την Καλαμάτα ο προϋπολογισμός των 205.000,00 € κατά την συνάντηση που έγινε στις Βρυξέλες.

Εξετάζεται η πρόταση από πόλη της Ρουμανίας σε συνεργασία με το ωδείο Καλαμάτας και την Λευκωσία της Κύπρου να υποβληθεί πρόταση από κοινού για την εκπαίδευση σε παραδοσιακά όργανα.

 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

O Δήμος Καλαμάτας υπέβαλε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις του Δήμου Καλαμάτας» με προϋπολογισμό 73.381,80 €, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» και αναμένεται η ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης μετά την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν.

 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ         ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Υποβλήθηκαν τρεις (3) προτάσεις στην ανοιχτή πρόσκληση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Τα σχολεία για τα οποία έχουν υποβληθεί προτάσεις είναι το 4ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, το 11ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας και το 24ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας και αναμένεται η αξιολόγηση τους.

 1. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Το κολυμβητήριο συμπεριελήφθη σε πιλοτικό πρόγραμμα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) που αφορά σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων δημοσίου τομέα. Πραγματοποιήθηκε ο ενεργειακός έλεγχος από επιστημονική ομάδα του Κ.Α.Π.Ε. και ελήφθησαν στοιχεία για τη σύνταξη των σχετικών μελετών για τον εκσυγχρονισμό του Κολυμβητηρίου, με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ    ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Συνεχίζεται η προσπάθεια από την Κ.Α.Κ. για χορήγηση προεγκρίσεων από τις αρμόδιες τοπικές Αρχαιολογικές Υπηρεσίες. Το αίτημα της Κ.Α.Κ. θα εξεταστεί από το Κ.Α.Σ.

Η Κτηματική Καλαμάτας Δημοτική Α.Ε. ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ενοικίαση αγροτεμαχίου 12 στρ. στην οδό Ασπροχώματος – Μεσσήνης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς και στην ταράτσα του ΒΙΟ.ΠΑ.

 1. ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

Για το έργο κατασκευής του 10ου και 26ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας απεστάλησαν συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να εγκριθεί η δημοπράτησης τους. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας θα ολοκληρώσει την μελέτη για κατασκευή 2 νηπιαγωγείων και θα υποβάλει πρόταση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το 8ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας ανέλαβαν οι υπηρεσίες του ΟΣΚ την εκπόνηση της μελέτης και την υποβολή για ένταξη στο ΕΣΠΑ. Αυτές τις ημέρες ολοκληρώνονται οι γεωτεχνικές μελέτες.

 1. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

Ο Δήμος Καλαμάτας έχει υποβάλλει σχετική πρόταση με περιοχή αναφοράς 23ης Μαρτίου – Μαυρομιχάλη – Παλαιολόγου – Νικηταρά – Αναγνωσταρά – 23ης Μαρτίου για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Άξονα 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Αναμένονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης έως το τέλος Μαρτίου.

 1. Χ.Α.Δ.Α.

Υποβλήθηκε πρόταση στην πρόσκληση 4.7 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που αφορά στο κλείσιμο και αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), καθώς και τη διαχείριση απορριμμάτων, προϋπολογισμού 3.064.163,25€. Αναμένεται η αξιολόγηση της άνω πρότασης.

 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν υποβληθεί από τους φορείς της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΣΠΑ 2007-2013», για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, που αφορά στην πεντάμηνη απασχόληση ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και ανακοινώθηκε η έγκριση της πρότασης για το Δήμο Καλαμάτας για σύνολο 200 ατόμων. Στις επόμενες ημέρες θα δημοσιευτεί η προκήρυξη προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις.

 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ     ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αναμένεται η αξιολόγηση της υποβολής 12 προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» στο πλαίσιο των Μέτρων 313,321,322,323, που αφορά την υλοποίηση έργων σε συγκεκριμένες επιλέξιμες περιοχές των δήμων.

 1. ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ

Ο Δήμος Καλαμάτας συντάσσει πρόταση για το 1ο δημοτικό σχολείο Καλαμάτας στην οδό Παλαιολόγου. Ανακοινώθηκε τροποποίηση των προδιαγραφών και δόθηκε παράταση έως 19-3-2012 για την υποβολή της πρότασης μέσω νέας ΚΥΑ.

 1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Ο Δήμος Καλαμάτας θα υποβάλλει πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου για την κατασκευή ορειβατικού καταφυγίου μετά την νομοθετική ρύθμιση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που απαιτείται από το Δασαρχείο.

18. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ

Συντάσσεται η μελέτη για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ για την ανάδειξη και προστασία της περιοχής του αρχαιολογικού χώρου Ακοβιτίκων σε συνδυασμό με την εγγύς παραποτάμια ζώνη του Άρι.

19. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Υπεβλήθη η πρόταση στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 85 που αφορά το υπόλοιπο τμήμα της «Ανάπλασης Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας» προϋπολογισμού περίπου 500.000,00€ και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού – Τουρισμού η οποία ήταν προϋπόθεση για την υποβολή της πρότασης. Αναμένεται η αξιολόγηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

20  ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Ο Δήμος υπέβαλε αίτημα για την ένταξή του στο πρόγραμμα «Το ποδήλατο στη ζωή μας» του Υπουργείου Υγείας για τη χορήγηση ποδηλάτων και αναμένεται η απόφαση.

21  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Εγκρίθηκε η αξιολόγηση της πρότασης» που είχε υποβάλλει ο Δήμος Καλαμάτας το 2009 στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€. Ολοκληρώθηκαν διαδικαστικά θέματα προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η τελική απόφαση ένταξης.

22     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ένταξη της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Καλαμάτας» στον Άξονα Προτεραιότητας 0.1. – Υποστήριξη επιτελικών δομών και δικαιούχων φορέων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική υποστήριξη Εφαρμογής».

23  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Υποβλήθηκε πρόταση από το Δήμο Καλαμάτας στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το έργο «Πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων και προαγωγή της υγείας των πολιτών με αξιοποίηση εφαρμογών τηλεϊατρικής» προϋπολογισμού 340.600,03€ και αναμένεται η αξιολόγηση.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΩΝ Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

Υπεβλήθη πρόταση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για το έργο «Προστασία ακτών Μικράς Μαντίνειας» προϋπολογισμού 1.395.378,15€ και αναμένεται η αξιολόγηση.

 1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΝΕΔΟΥΣΑ ΕΩΣ ΜΑΧΑΛΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ

Υπεβλήθη πρόταση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για το έργο «Βελτίωση δρόμων από Νέδουσα έως Μαχαλά της Τοπικής Κοινότητας Αλαγονίας» προϋπολογισμού 1.113.828,60€ και αναμένεται η αξιολόγηση. Ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία από την Διαχειριστική Αρχή τα οποία και απεστάλησαν.

 1. ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Ο Δήμος Καλαμάτας θα υποβάλει πρόταση στην ανωτέρω πρόσκληση.

 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

Ο Δήμος Καλαμάτας θα υποβάλει πρόταση στην ανωτέρω πρόσκληση μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Θεωρείται δεδομένη η ένταξη. Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που θέτει το πρόγραμμα.

 1. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ “ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ” – ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο Δήμος Καλαμάτας θα υποβάλει πρόταση στην ανωτέρω πρόσκληση. του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

 1. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

Εκδόθηκαν Υπουργικές Αποφάσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που αφορούν την έγκριση Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου για :

 1. Ολοκλήρωση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού
 2. Αστική αναζωογόνηση 2012-2015.

Ο Δήμος Καλαμάτας ξεκινάει άμεσα τη διαδικασία εξέτασης των προϋποθέσεων και της επιλογής των έργων που θα υποβληθούν στις αντίστοιχες προσκλήσεις που θα εκδοθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου.

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...