Πετιούνται εκατομμύρια για τα σκουπίδια ενώ η ΜΟΛΑΚ μένει κλειστή!

Sharing is caring!

ΜΟΛΑΚ μονάδα κομποστοποίησης και διαχείρισης λυματολάσπης

Πετιούνται εκατομμύρια για τα σκουπίδια ενώ η ΜΟΛΑΚ μένει κλειστή!.