Δημαρχοκεντρικό, προσωποπαγές καθεστώς στο Δήμο Καλαμάτας καταγγέλλουν Μπρεδήμας – Μπεχράκης – Φωτέας

Sharing is caring!

Δημαρχοκεντρικό, προσωποπαγές καθεστώς στο Δήμο Καλαμάτας καταγγέλλουν Μπρεδήμας – Μπεχράκης – Φωτέας.