Πρόγραμμα «Α.Κ.Σ.Ι.Α.»: Σωσίβιο στην αναπτυξιακή ανομβρία των δήμων

Sharing is caring!

Localit, Online Έκδοση “ΈπιΘεώρηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης” » Πρόγραμμα «Α.Κ.Σ.Ι.Α.»: Σωσίβιο στην αναπτυξιακή ανομβρία των δήμων.