• Χωρίς κατηγορία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΟΛΊΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Sharing is caring!

Κοινωνικές Υπηρεσίες ανά Ομάδα Πληθυσμού

Παιδιά■  Βρεφικοί Σταθμοί
■  Παιδικοί Σταθμοί  
■  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησα Παιδιών (ΚΔΑΠ)
■  Συμβουλευτικά κέντρα νιο το παιδιά κοι την οικογένεια
■  Υπηρεσίες υγείας που αφορούν την πρόληψη ■  Προγράμματα Υποστήριξης σχολικής κοινότητας
Ηλικιωμένοι■  Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
■  Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)  
■  Βοήθεια Στο Σπίτι
■  Γηροκομεία
■  Κοινωνική Μέριμνα
Γυναίκες■  Κέντρα Στήριξης Γυναικών
■  Γραφεία Προώθησης Ισότητας των Φύλων
Ευπαθείς και Κοινωνικό Αποκλεισμένες Ομάδες τσιγγάνοι, Παλιννοστούντες, Μετανάστες)■  Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΕΣΥΥ)
■  Κέντρα Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΥΥ)  
■  Κέντρα Στήριξα Τσιγγάνων
■  Ιατροκοινωνικά Κέντρο
■  Κέντρα Στήριξα Μεταναστών
ΑμΕΑ■  Υπηρεσίες Υγεία / Κέντρα Ημέρας
■  Κέντρα Υποστήριξης  και Αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία
Ψυχικά Ασθενείς■  Δημοτικά Ιατρεία
■  Ξενώνες / Κέντρα Ψυχικής Υγείας
θύματα Ενδοοικογενειακής ΒΙΑΣ■  Ξενώνες / Καταφύγια
■  Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης  
■  Γραμμές ΣΟΣ
Άτομα που Εξαρτώνται από Εξαρτησιογόνες Ουσίες■ Κέντρα Πρόληψης  από Εξαρτησιογόνες Ουσίες
Νέοι■ Κέντρα Πληροφόρησα Νέων
Νέοι με Παραβατική Συμπεριφορά■ Κέντρα Πρόληψης τα Παραβατικότητας

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...