Άνθρακες… η μελέτη για τη λειτουργικότητα της ΜΟΛΑΚ

Sharing is caring!

ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΕΠΊΣΗΜΗ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΤOY ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Σταμάτης Μπεχράκης: «Παραμένει εκτεθειμένος ο δήμαρχος Καλαμάτας» 

Απάντηση στο ερώτημα που είχε θέσει  το «Δίκτυο Ενεργών Πολιτών» για την… περιβόητη ΑΡΝΗΤΙΚΉ  έκθεση που απαιτείται για την επαναλειτουργία της ΜΟΛΑΚ, δόθηκε  από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμ­βουλίου Καλαμάτας, Ανδρέα Γουρδέα.

Σ’ αυτή αναφέρονται τα εξής: «Από έρευνα που έγινε στις υπηρεσίες δεν έχει ανατεθεί μελέτη με το περιεχόμενο το οποίο ζητάτε να σας παραχωρηθεί. Δεν έχει καταβάλει ο Δήμος χρήματα για μελέτη αυτού του περιε­χομένου. Δεν έχει απασχολήσει τα συλλογικά και τα θεσμικά όργανα του Δήμου ανάλογο θέμα. Να θέσετε το θέμα στο Δημοτικό Συμ­βούλιο για να ενημερωθείτε από το δήμαρχο».

Ανταπαντώντας στα παραπάνω, ο κ. Μπεχράκης σημείωσε: «Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό, γιατί ο Δήμος είχε τις υποδομές και σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μείωσης των απορριμμάτων, θα μπορούσε να εξοικο­νομεί χρήματα. Ο δήμαρχος είναι εκτεθειμένος γιατί επικαλείται μια μελέτη την οποία δεν έχει δώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και, κυρίως, οικονομικές και καθαριό­τητας, ώστε να λαμβάνονται κάθε φορά οι κα­τάλληλες αποφάσεις. Επομένως, ουσιαστικά, αυτή η μελέτη είναι σαν να μην έχει γίνει.

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά επισήμως, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει παραλάβει τη ΜΟΛΑΚ σε καλή κατάσταση και έτοιμη για να λειτουργήσει και, επο­μένως, αυτή η υποτιθέμενη μελέτη θα έπρεπε να είναι στη δημοσιότητα από την πρώτη στιγμή ύπαρξής της, γεγονός που έχει άμεση σχέση με την τσέπη των δημοτών και τον οι­κογενειακό προϋπολογισμό.

Τέλος, είναι αναχρονιστικός ο τρόπος δι­οίκησης, όταν δε χτίζονται οι πολιτικές με βάση τις υπηρεσίες και το δυναμικό που διαθέτει ο Δήμος. Τέτοιες εκτιμήσεις για υποδομές πρέ­πει να επιδιώκονται από δημόσιες υπηρεσίες και το υπουργείο Περιβάλλοντος. Μόνο αυτοί μπορούν να γνωμοδοτούν. Έτσι, αν ο δήμαρχος είχε αυτή τη μελέτη στα χέρια του, όφειλε να της δώσει και επίσημη υπόσταση.

Το “Δίκτυο”, θα ενημερώνει διαρκώς για   το θέμα τους δημότες για το ποιες είναι οι επιπτώσεις στα οικονομικά του Δήμου, στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην προστασία της φήμης της πόλης και των δημοτών με τη στέρηση αυτής της υπο­δομής (ΜΟΛΑΚ)».

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...