Επτά ερωτήσεις του ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ για την αλυσιτελή πολιτική της Δημοτικής Αρχής που αφορά την είσπραξη των οφειλομένων μισθωμάτων από τη χρήση του ακινήτου του Κληροδοτήματος “ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ»

Sharing is caring!

  H γενική αίσθηση που βγαίνει από  την  ακολουθούμενη πρακτική και σχεδίαση των μέτρων που έπρεπε να παρθούν για την είσπραξη των οφειλομένων μισθωμάτων  από τη χρήση του ακινήτου του Κληροδοτήματος “ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ» είναι ότι:

η ακολουθούμενη μέχρι σήμερα σχεδίαση και πρακτική της Δημοτικής αρχής για την είσπραξη των οφειλομένων μισθωμάτων  από τη χρήση του ακινήτου του Κληροδοτήματος, μπορεί να χαρακτηριστεί με μια λέξη,  ως αλυσιτελής. Αποτέλεσμα της οποίας είναι , υποτροφίες που θα πήγαιναν σε φοιτητές φτωχών οικογενειών συμπολιτών μας, αξίας πάνω από 80.000 €, να μην  έχουν εισπραχτεί και κατά συνέπεια να μην έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους  κατά τη διάρκεια της τελευταίας 5ετίας.

  Α. Η απόφαση 161/2009 της Δημαρχιακής Επιτροπής (Δ.Ε.) και η πρόταση του ενοικιαστή.   Ενημερωτικά το ακίνητο (κατάστημα οδός Σφενδόνης αρ. 10 & Δειράδων) είναι μισθωμένο από την 1η Ιανουαρίου 1994, όπως προκύπτει από το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης για έξι χρόνια, με μηνιαίο μίσθωμα 1.000 ευρώ περίπου, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως σύμφωνα με τον πληθωρισμό. Η δωρήτρια είχε μισθώσει το ακίνητο αυτό το ’97, λίγους μήνες πριν πεθάνει, στον  κ. Ψυρίδη, ιδιοκτήτη της εταιρεία ΝΙΚΗ Α.Ε. Ο οποίος το εκμίσθωσε μετά στους σημερινούς. Στη συνέχεια ο κ. Ψυρίδης υπομίσθωσε το ακίνητο στον σημερινό χρήστη του ακινήτου “BIOCOSMETICA ΕΠΕ”. Η εταιρεία αυτή είναι ο  χρήστης του ακινήτου του Κληροδοτήματος του δήμου μας “ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ” , στη Νέα Κηφισιά Αττικής, Η BIOCOSMETICA ισχυρίζεται ότι από το ’97 μέχρι και τέλη του ’05 έδινε το ενοίκιο στον Ψυρίδη και σύμφωνα  με την BIOCOSMETICA ο Ψυρίδης έφυγε από το μίσθιο το Δεκέμβριο του ’05 .Οπότε από Γενάρη του ’06 και μετά είναι η BIOCOSMETICA ο χρήστης του ακινήτου. Μέχρι σήμερα … όμως προσπαθούμε  να βρούμε τον Ψυρίδη!!! Τη Δευτέρα στις 04/05/2009 όπως προκύπτει από την ανάγνωση των πρακτικών της συνεδρίασης, η Δ.Ε. αποφάσισε για το τι διεκδικεί και τον τρόπο που θα ακολουθήσει για την είσπραξη των χρεών της  «BIOCOSMETICA – ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ»,  που έχουν προκύψει  από  τη χρήση του ακινήτου ,βασικά την «πρόταση Καβαλιεράτου». Ας αναφερθεί επίσης ότι πρόκειται για μια εταιρεία με συνεχή παρουσία και δραστηριότητα όλα αυτά τα χρόνια, σε μια ακριβή περιοχή και  με επιχειρηματικό αντικείμενο τα καλλυντικά. Όπως  διαβάζουμε από τα πρακτικά ο κ. Καβαλιεράτος είχε έρθει στο δήμο πριν από τη συνεδρίαση της ΔΕ και είχε επαφές με τη δημοτική αρχή…. Πρότεινε δικό του πλαίσιο για την αποπληρωμή των μισθωμάτων που χρωστούσε μέχρι τότε. Γι΄ αυτό στη συνεδρίαση της  ΔΕ η πρόταση αυτή ονομάζεται από όλους «πρόταση Καβαλιεράτου».   Πινακοποιημένες οι δύο προτάσεις που κατατέθηκαν στη συνεδρίαση της Δ.Ε.  είχαν ως εξής:  

πρόταση για τα Ενοίκια Υπηρεσίας «πρόταση Καβαλιεράτου»
από το 1997 μέχρι 31/12/2005 Την κίνηση των απαιτούμενων διαδικασιών για τη διεκδίκηση των οφειλομένων μισθωμάτων  
 2006 1.922,17 € Χ12  = 23.066,08 1.412,65€ Χ12  =16951,8
2007 1.977,91 € Χ12  = 23.734,93 1.412,65€ Χ12  =16951,8
2008 2.055,05 € Χ 12 = 24.660,61 1.412,65€ Χ12  =16951,8
2009 2.096,15 € Χ 05 = 10.480,75 1.412,65€ Χ2    =  2825,31.600      € Χ3    =  4800 7.625 €
Σύνολο μέχρι  5/09                      81.940€ 58.480€  (λιγότερα κατά  23.460)
Από 1/6/2009 2.096,15 € Χ 07 = 14.672 1.600€x07=11200 (λιγότερα κατά  3.472)
Τρόπος πληρωμής χρεών 2006-2009  * 3 εξαμηνιαίες δόσεις των 27.313€  εκάστη για τους 36 μήνες    αρχής γινομένης 1/6/2009.*ρητή επιφύλαξη – ως προς το ύψος της οφειλής, όπως είχε διατυπωθεί στο από 19-10-2008 εξώδικο *36 μηνιαίες δόσεις των 1.412,65€ εκάστη  αρχής γινομένης 1/6/2009*για το χρονικό διάστημα από 1/1/2009 μέχρι 31/5/2009, εφάπαξ  7.625 €.
Τι να γίνει αν δεν εισπραχθούν Την χορήγηση ειδικής εντολής – πληρεξουσιότητας στον ήδη ορισμένο δικηγόρο Αθηνών Τσοπελάκο Α. – σε περίπτωση μη υλοποίησης των παραπάνω – να προχωρήσει στην άσκηση αγωγής αποβολής της παραπάνω ΕΠΕ από το ακίνητο και την αναγκαστική είσπραξη των οφειλομένων στο σύνολο τους.»  

  Β. Τα αποτελέσματα με βάση την απόφαση και τη σχεδίαση της υλοποίησης της.   Όμως μετά την απόφαση της ΔΕ να υιοθετήσει την πρόταση του ιδιοκτήτη,  εκτός από 19.814 € μέχρι σήμερα ο ενοικιαστής  δεν έχει δώσει άλλα χρήματα στον Δήμο για τα ενοίκια που οφείλει. Ενώ δεν κατέβαλλε ούτε  τα ενοίκια του 2010 και 2011.

Έσοδα του Κληροδοτήματος “ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ» 2010 Τι  χρωστάνε ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ το 2010

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Ενοίκιο 2010

19.891,20 0,00

Μισθώματα παρελθόντων ετών 2006-2009

63.189,38 10.617,75

Μισθώματα παρελθόντων ετών (1997-2005)

163.756,37 0,00

Τόκοι καταθέσεων σε Τράπεζες

21,32
ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Παρακράτηση φόρο χαρτ/μου 382,25

ΣΥΝΟΛΟ

249.636,95 11.021,32

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

8.163,14 8.163,14

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

257.800,09 19.184,46

  Τα ερωτήματα που προκύπτουν για όλη τη διαχείριση των κληροδοτημάτων είναι σοβαρά και έχουν να κάνουν με  το κατά πόσο έχει οργανωθεί σωστά η αρμόδια υπηρεσία, αν της δίνεται συστηματικά βοήθεια και υπάρχει σαφές επιχειρησιακό σχέδιο . Πρέπει το σύνολο της δημοτικής περιουσίας και των κληροδοτημάτων, σαν θέμα να απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και το τι θα γίνει για τη αξιοποίηση τους μελλοντικά. Να παρθούν αποφάσεις τόσο σε ειδικά χρονίζοντα προβλήματα όσο και στη χάραξη γενικότερων πολιτικών που πρέπει να ακολουθήσει ο δήμος ώστε και σωστή διαχείριση να γίνεται αλλά και η επιθυμία αυτών  που σκέφτονται να αφήσουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο  κληροδότημα για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, να  ισχυροποιείται  μέρα με τη μέρα. Σε αυτά τα πλαίσια η κριτική στην ακολουθούμενη αλυσιτελή  πρακτική της δημοτικής αρχής σε αρκετές περιπτώσεις κληροδοτημάτων,  πιστεύουμε ότι θα συμβάλει θετικά  στην αύξηση της  πεποίθησης , ότι η επιθυμία των διαθετών γίνεται σεβαστή και θα υλοποιηθεί  τελικά . Γ. Προκύπτουν ερωτηματικά από για τη μέχρι τώρα ανεπαρκή, άκαρπη και τελικά ανεπιτυχή αντιμετώπιση του θέματος. Ειδικά για το κληροδότημα «Αικ. Χανδρινού» έχουν ανακύψει σοβαρά ερωτηματικά για το χειρισμό της όλης υπόθεσης:

  1. Μετά την απόφαση 161/2009 της ΔΕ υπογράφτηκε συμφωνητικό  με τον ιδιοκτήτη , με δέσμευση  για τις υποχρεώσεις  της  «BIOCOSMETICA » απέναντι στο δήμο;
  2. Υπήρξαν συγκεκριμένες οδηγίες προς την υπηρεσία , τι να κάνει ακριβώς, σε περίπτωση  που ο ενοικιαστής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του; ποίες είναι αυτές και αν ναι γιατί δεν υλοποιήθηκαν;
  3. Γιατί 2 χρόνια  μετά την απόφαση 161 /2009 δεν έγινε άσκηση αγωγής αποβολής της παραπάνω ΕΠΕ από το ακίνητο και την αναγκαστική είσπραξη των οφειλομένων στο σύνολο τους, ενώ δεν τηρήθηκαν  οι δεσμεύσεις της  «BIOCOSMETICA – ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ»
  4. Το ακίνητο του κληροδοτήματος είναι μεν σε περιοχή αμιγούς κατοικίας αλλά όμως επιτρέπονται  και καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής σύμφωνα με το Αρθ-2 του ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/87), και  είναι:  παντοπωλείο, φαρμακείο, καλλυντικά ,βιβλιο-χαρτοπωλείο, κρεοπωλείο, κατάστημα ψιλικών, πρατήριο κλπ. Γιατί η δημοτική αρχή πέντε χρόνια τώρα, δεν προκηρύττει διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κληροδοτήματος και εύρεση νέου ενοικιαστή;
  5. Γιατί ο αρχικός ενοικιαστής  του κληροδοτήματος Ψυρίδης θεωρείται δύσκολο να εντοπιστεί ενώ η δημοτική αρχή γνωρίζει από την οικονομική συναλλαγή που είχε μαζί του το ΑΦΜ του;
  6. Γιατί έστω και τα 19.814 € που έχουν εισπραχτεί δεν έχουν κατατεθεί σε προθεσμιακό τραπεζικό λογαριασμό ;
  7. Γιατί δεν έχει γίνει Έχει γνώση η Δημοτική αρχή του περιεχομένου των οικονομικών απαιτήσεων που περιγράφεται στο δικόγραφο για τη δίκη που θα γίνει  σε ένα μήνα; Τι απαιτούμε και πόσα; έχει αποφασίσει κάποιο συλλογικό όργανο του δήμου; Ποιο είναι αυτό; Πως καθορίστηκε το ύψος των απαιτήσεων μας;

  Δυστυχώς ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και σε άλλα κληροδοτήματα του δήμου για τα οποία θα επανέλθουμε σύντομα.

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...