• Χωρίς κατηγορία

Καλαμάτα 20 Ιουλίου 2011 Δελτίο τύπου Δήλωση του Στ. Μπεχράκη με αφορμή την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη του δήμαρχου Καλαμάτας

Sharing is caring!

Με την αριθμό.20967/1242011 εκδόθηκε απόφαση του Δημάρχου Καλαμάτας με την οποία προσλαμβάνεται Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά τη θητεία της παρούσας δημοτικής περιόδου. Κύριο έργο του Ειδικού Συνεργάτη θα είναι, όπως αναφέρεται στην απόφαση , να παρέχει συμβουλές σε θέματα που χρήζουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, όπως η εκφώνηση και η σύνταξη μελετών, προγραμμάτων για δημόσιους διεθνείς διαγωνισμούς και η παρακολούθηση αυτών μέχρι την υλοποίησή τους.

Όμως το νομικό δικαίωμα του δημάρχου να προσλαμβάνει συμβούλους δεν τον απαλλάσσει από την ουσιαστική και ηθική υποχρέωση για αξιοκρατία, διαφάνεια, παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους πολίτες .

Τίθενται λοιπόν τα ερωτήματα:

1. με ποια διαδικασία αναδείχτηκε η ανάγκη αυτής της θέσης συμβούλου;

2. δεν μπορεί η συγκεκριμένη ανάγκη να καλυφθεί από το υπάρχον προσωπικό;

3. ποια η διαδικασία επιλογής που ακολουθήθηκε;

4. γιατί δεν έγινε ανοιχτή προκήρυξη της θέσης ώστε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον όλοι οι έχοντες τα προσόντα και να επιλεγεί ο καλύτερος για το μέγιστο όφελος;

5. Ποια θα είναι η αμοιβή της ειδικής συνεργάτιδας;

6. Είναι αναγκαία η συγκεκριμένη πρόσληψη ή πηγάζει από κομματικές «υποχρεώσεις» του Δημάρχου ;

Η συγκεκριμένη απόφαση κατά τη γνώμη μου είναι προκλητική για τους δημότες. Δεν μπορεί , αν ισχύουν τα παραπάνω , ο δημότης να πληρώνει μέσω τελών και φόρων τέτοιου είδους προσλήψεις , οποιουδήποτε Δημάρχου.

 

Με αφορμή αυτή την πρόσληψη , η σκέψη μας εστιάζεται αυτομάτως για το βαθμό αντικειμενικότητας και αξιοκρατικής πρόσληψης που πρέπει να κρατηθεί με ουσιαστικό μάλιστα τρόπο για το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με σκοπό τη δημιουργία 419 θέσεων κοινωφελούς εργασίας στο δήμο Καλαμάτας , μετά την πρόσφατη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών θα προσπαθήσει να συμβάλει στο μέτρο των δυνάμεων του, στη δημιουργία όσο το δυνατόν καλύτερων συνθηκών διαφάνειας των προσλήψεων, με τη συμμετοχή του σε πρακτικές ενέργειες όπου μπορεί, μέσα αλλά και έξω από τις διαδικασίες του Δημοτικού Συμβούλιου.

 

Τέλος , είναι αναγκαίο να αναφέρω ότι δεν πρέπει κάποιοι να θεωρούν το εαυτό τους «ιδιοκτήτη» των προσφερόμενων θέσεων. Μαζί με την αποτελεσματικότητα των εκτελούμενων εργασιών του προγράμματος , πρέπει να είναι μόνιμο μέλημα όλων μας η αξιοκρατία η ουσιαστική τήρηση της αντικειμενικότητας των κριτήριων πρόσληψης αλλά και η αξιοπρέπεια των συμπολιτών μας που αγωνίζονται σκληρά στις συνθήκες της οικονομικής ασφυξίας της χώρας που της έχει επιβάλει η βαρβαρότητα του μνημονίου.

Το γραφείο τύπου

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...