Κριτική του σχεδίου για νέο ΠΕΣΔΑ 2010-2015

Απόφαση των Αυτοδιοικητικών και Οικολογικών Κινήσεων, καθώς και άλλων Συλλόγων, Φορέων και Ομάδων, που συμμετείχαν στις διεργασίες ή και στη Συνάντηση της Τρίπολης, στις 22 Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την Τροποποίηση / Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) Περιφέρειας Πελοποννήσου   Σχέδιο νέου ΠΕΣΔΑ 2010 : Κριτική – Προτάσεις   1. Στο Σχέδιο νέου […]

Όλο το άρθρο