Μηνιαίο αρχείο: Ιούλιος 2005

H «πολιτική πολιτισμού» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

H «πολιτική πολιτισμού» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στις μέρες μας η «τοπικότητα» υφίσταται – παρά τα επιφαινόμενα – τις περισσότερες πιέσεις που δέχεται το «εθνικό κράτος» από τους αγωγούς της «παγκοσμιοποίησης», δηλαδή από τους διεθνοποιημένους μηχανισμούς παραγωγής αγαθών, πρώτιστα συμβολικών.